اوقات شرعی به افق دهلران
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی دهلران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهلران

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهلران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4306:1813:1817:0020:1720:3721:3000:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4307:1814:1818:0021:1821:3822:3101:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4208:1715:1819:0022:1922:3823:3202:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4109:1716:1820:0023:1923:3900:3303:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:1617:1821:0000:2000:4001:3304:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4011:1618:1822:0001:2101:4002:3405:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:1519:1823:0002:2102:4103:3506:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1520:1800:0103:2203:4204:3607:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:1521:1801:0104:2304:4205:3708:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:1422:1902:0105:2305:4306:3709:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:1423:1903:0106:2406:4407:3810:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:1400:1904:0107:2407:4408:3911:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:1401:1905:0108:2508:4509:3912:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:1302:1906:0109:2509:4510:4013:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:1303:1907:0210:2610:4611:4114:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:1304:2008:0211:2611:4612:4115:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:1305:2009:0212:2712:4713:4216:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:1306:2010:0213:2713:4714:4317:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:1307:2011:0214:2814:4815:4318:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:1308:2012:0315:2815:4816:4419:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1309:2113:0316:2916:4917:4420:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:1310:2114:0317:2917:4918:4521:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:1311:2115:0318:3018:5019:4522:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:1312:2116:0319:3019:5020:4623:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1313:2117:0420:3020:5021:4600:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1314:2218:0421:3121:5122:4601:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1315:2219:0422:3122:5123:4702:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1316:2220:0423:3123:5100:4703:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1317:2221:0400:3100:5201:4704:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1318:2322:0501:3201:5202:4805:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1419:2323:0502:3202:5203:4806:33