اوقات شرعی به افق دشت عباس
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی دشت عباس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دشت عباس

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دشت عباس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1713:1516:5720:1520:3421:2700:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1614:1517:5721:1521:3522:2801:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1615:1618:5722:1622:3523:2902:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1516:1619:5723:1623:3600:2903:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1517:1620:5700:1700:3701:3004:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1418:1621:5701:1801:3702:3105:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1419:1622:5802:1802:3803:3206:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1320:1623:5803:1903:3904:3307:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1321:1600:5804:2004:3905:3308:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:1322:1601:5805:2005:4006:3409:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1323:1702:5806:2106:4107:3510:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:1200:1703:5807:2107:4108:3511:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1201:1704:5808:2208:4209:3612:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:1202:1705:5909:2209:4210:3713:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1203:1706:5910:2310:4311:3714:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1104:1707:5911:2311:4312:3815:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:1105:1808:5912:2412:4413:3916:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1106:1809:5913:2413:4414:3917:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:1107:1810:5914:2514:4515:4018:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1108:1812:0015:2515:4516:4019:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1109:1813:0016:2616:4617:4120:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1110:1914:0017:2617:4618:4121:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1111:1915:0018:2718:4719:4222:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1112:1916:0019:2719:4720:4223:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1113:1917:0120:2720:4721:4300:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1114:1918:0121:2821:4822:4301:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1115:2019:0122:2822:4823:4302:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1216:2020:0123:2823:4800:4403:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1217:2021:0100:2800:4901:4404:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1218:2022:0201:2901:4902:4405:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1219:2023:0202:2902:4903:4406:31