اوقات شرعی به افق بدره
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی بدره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بدره

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق بدره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3206:1313:2417:0720:3520:5521:5100:33
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3207:1314:2418:0821:3521:5522:5201:34
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3308:1415:2419:0822:3522:5523:5202:34
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3309:1416:2420:0823:3523:5500:5203:34
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3310:1417:2521:0800:3500:5601:5204:34
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3411:1418:2522:0801:3501:5602:5205:34
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3412:1519:2523:0902:3502:5603:5206:35
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3413:1520:2500:0903:3503:5604:5207:35
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3514:1621:2501:0904:3504:5605:5208:35
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3515:1622:2602:0905:3505:5606:5209:35
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3616:1623:2603:0906:3506:5607:5210:36
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1700:2604:1007:3507:5508:5111:36
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3718:1701:2605:1008:3508:5509:5112:36
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1802:2606:1009:3509:5510:5113:36
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1803:2707:1010:3510:5511:5114:37
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3921:1904:2708:1011:3511:5512:5015:37
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1905:2709:1112:3412:5513:5016:37
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:2006:2710:1113:3413:5414:5017:37
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4100:2007:2711:1114:3414:5415:4918:38
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:2108:2712:1115:3415:5416:4919:38
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:2109:2713:1116:3316:5317:4820:38
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:2210:2814:1117:3317:5318:4821:38
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:2311:2815:1118:3318:5219:4722:39
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:2312:2816:1119:3219:5220:4723:39
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:2413:2817:1120:3220:5221:4600:39
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:2414:2818:1221:3121:5122:4501:39
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:2515:2819:1222:3122:5123:4502:39
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:2616:2820:1223:3023:5000:4403:40
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:2617:2821:1200:3000:4901:4304:40
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:2718:2822:1201:2901:4902:4305:40
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5212:2819:2823:1202:2902:4803:4206:40