اوقات شرعی به افق بدره
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی بدره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بدره

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بدره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1813:1817:0220:2020:3921:3300:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1714:1918:0221:2021:4022:3401:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:1715:1919:0222:2122:4123:3502:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1616:1920:0223:2223:4100:3603:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:1617:1921:0200:2200:4201:3604:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:1518:1922:0201:2301:4302:3705:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:1519:1923:0302:2302:4303:3806:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:1520:1900:0303:2403:4404:3907:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:1421:1901:0304:2504:4505:4008:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:1422:1902:0305:2505:4506:4009:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:1423:2003:0306:2606:4607:4110:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1300:2004:0307:2707:4708:4211:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3418:1301:2005:0408:2708:4709:4312:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1302:2006:0409:2809:4810:4313:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1303:2007:0410:2810:4811:4414:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1204:2008:0411:2911:4912:4515:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1205:2109:0412:2912:4913:4516:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3223:1206:2110:0413:3013:5014:4617:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1207:2111:0514:3014:5015:4618:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1208:2112:0515:3115:5116:4719:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1209:2113:0516:3116:5117:4720:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1210:2214:0517:3117:5218:4821:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1211:2215:0518:3218:5219:4822:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1212:2216:0619:3219:5320:4923:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1213:2217:0620:3320:5321:4900:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1214:2218:0621:3321:5322:5001:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1215:2319:0622:3322:5423:5002:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1216:2320:0623:3423:5400:5003:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1217:2321:0700:3400:5401:5104:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1318:2322:0701:3401:5402:5105:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1319:2423:0702:3402:5503:5106:33