اوقات شرعی به افق بدره
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی بدره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بدره

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بدره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1813:1917:0220:2020:3921:3300:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1714:1918:0221:2021:4022:3401:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1715:1919:0222:2122:4123:3502:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1616:1920:0223:2223:4100:3603:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1617:1921:0200:2200:4201:3704:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1518:1922:0301:2301:4302:3705:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1519:1923:0302:2402:4403:3806:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1420:1900:0303:2403:4404:3907:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:1421:1901:0304:2504:4505:4008:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:1422:2002:0305:2505:4506:4109:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:1323:2003:0306:2606:4607:4110:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1300:2004:0307:2707:4708:4211:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:1301:2005:0408:2708:4709:4312:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:1302:2006:0409:2809:4810:4313:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1303:2007:0410:2810:4811:4414:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1204:2108:0411:2911:4912:4515:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1205:2109:0412:2912:5013:4516:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1206:2110:0413:3013:5014:4617:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1207:2111:0514:3014:5115:4718:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:1208:2112:0515:3115:5116:4719:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:1209:2113:0516:3116:5117:4820:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1210:2214:0517:3217:5218:4821:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1211:2215:0518:3218:5219:4922:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1212:2216:0619:3219:5320:4923:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1213:2217:0620:3320:5321:4900:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1214:2318:0621:3321:5322:5001:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1215:2319:0622:3322:5423:5002:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1216:2320:0723:3423:5400:5003:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1217:2321:0700:3400:5401:5104:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1318:2322:0701:3401:5502:5105:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1319:2423:0702:3402:5503:5106:33