اوقات شرعی به افق ایوان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی ایوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایوان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ایوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2013:2117:0620:2420:4321:3800:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1914:2118:0621:2421:4422:3901:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1815:2219:0622:2522:4523:3902:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1816:2220:0623:2623:4600:4003:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1717:2221:0600:2600:4601:4104:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1718:2222:0701:2701:4702:4205:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:1719:2223:0702:2802:4803:4306:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:1620:2200:0703:2803:4804:4407:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:1621:2201:0704:2904:4905:4508:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:1522:2202:0705:3005:5006:4509:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:1523:2303:0706:3006:5007:4610:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1500:2304:0707:3107:5108:4711:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1501:2305:0808:3108:5209:4812:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1402:2306:0809:3209:5210:4813:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1403:2307:0810:3210:5311:4914:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1404:2308:0811:3311:5312:5015:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1405:2409:0812:3312:5413:5016:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1406:2410:0913:3413:5414:5117:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1407:2411:0914:3414:5515:5118:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1308:2412:0915:3515:5516:5219:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1309:2413:0916:3516:5617:5320:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1310:2514:0917:3617:5618:5321:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1311:2515:1018:3618:5719:5422:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1312:2516:1019:3719:5720:5423:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1313:2517:1020:3720:5721:5400:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1414:2518:1021:3721:5822:5501:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1415:2619:1022:3822:5823:5502:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1416:2620:1123:3823:5800:5503:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1417:2621:1100:3800:5901:5604:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1418:2622:1101:3801:5902:5605:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1419:2623:1102:3902:5903:5606:35