اوقات شرعی به افق ایوان
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی ایوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایوان

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
اوقات شرعی تیر ماه به افق ایوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3206:1513:2717:1120:3920:5921:5600:36
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:1514:2718:1221:3922:0022:5701:36
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3308:1515:2719:1222:3923:0023:5702:36
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3309:1516:2720:1223:3900:0000:5703:36
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:1617:2821:1200:3901:0001:5704:36
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3411:1618:2822:1301:4002:0002:5705:37
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3412:1619:2823:1302:4003:0003:5706:37
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:1720:2800:1303:4004:0004:5707:37
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3514:1721:2801:1304:4005:0005:5708:37
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:1722:2902:1305:4006:0006:5709:38
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3616:1823:2903:1406:4007:0007:5710:38
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1800:2904:1407:3908:0008:5611:38
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1901:2905:1408:3909:0009:5612:38
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1902:2906:1409:3910:0010:5613:39
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:2003:2907:1410:3910:5911:5614:39
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:2004:3008:1411:3911:5912:5515:39
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:2105:3009:1512:3912:5913:5516:39
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:2106:3010:1513:3813:5914:5517:40
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:2207:3011:1514:3814:5815:5418:40
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:2208:3012:1515:3815:5816:5419:40
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:2309:3013:1516:3816:5817:5320:40
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:2410:3014:1517:3717:5718:5321:41
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:2411:3115:1518:3718:5719:5222:41
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:2512:3116:1519:3619:5720:5223:41
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:2513:3117:1520:3620:5621:5100:41
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:2614:3118:1621:3621:5622:5001:42
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4908:2715:3119:1622:3522:5523:5002:42
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:2716:3120:1623:3523:5400:4903:42
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:2817:3121:1600:3400:5401:4804:42
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:2918:3122:1601:3301:5302:4805:42
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5212:2919:3123:1602:3302:5303:4706:43