اوقات شرعی به افق ایوان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی ایوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایوان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ایوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4306:1913:2117:0620:2420:4421:3800:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4207:1914:2218:0621:2421:4422:3901:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1815:2219:0622:2522:4523:4002:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1816:2220:0623:2623:4600:4103:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1717:2221:0600:2700:4601:4104:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1718:2222:0701:2701:4702:4205:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1619:2223:0702:2802:4803:4306:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1620:2200:0703:2803:4904:4407:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1621:2201:0704:2904:4905:4508:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:1522:2202:0705:3005:5006:4509:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1523:2303:0706:3006:5007:4610:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:1500:2304:0707:3107:5108:4711:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1501:2305:0808:3108:5209:4812:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:1402:2306:0809:3209:5210:4813:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1403:2307:0810:3310:5311:4914:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1404:2308:0811:3311:5312:5015:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:1405:2409:0812:3412:5413:5016:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1406:2410:0913:3413:5414:5117:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1407:2411:0914:3514:5515:5218:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:1308:2412:0915:3515:5516:5219:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:1309:2413:0916:3516:5617:5320:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1310:2514:0917:3617:5618:5321:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1311:2515:1018:3618:5719:5422:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1312:2516:1019:3719:5720:5423:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1313:2517:1020:3720:5821:5400:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1414:2518:1021:3721:5822:5501:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1415:2619:1022:3822:5823:5502:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1416:2620:1123:3823:5900:5603:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1417:2621:1100:3800:5901:5604:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1418:2622:1101:3801:5902:5605:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1419:2723:1102:3902:5903:5606:35