اوقات شرعی به افق ایوان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
اوقات شرعی ایوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایوان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
اوقات شرعی تیر ماه به افق ایوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3206:1513:2717:1220:3920:5921:5700:36
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3307:1514:2718:1221:3922:0022:5701:36
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3308:1515:2719:1222:3923:0023:5702:36
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3309:1516:2720:1223:3900:0000:5703:36
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3410:1617:2821:1200:3901:0001:5704:37
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3411:1618:2822:1301:4002:0002:5705:37
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3412:1619:2823:1302:4003:0003:5706:37
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3513:1720:2800:1303:4004:0004:5707:37
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3514:1721:2801:1304:4005:0005:5708:38
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3615:1822:2902:1305:4006:0006:5709:38
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3616:1823:2903:1406:4007:0007:5710:38
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1800:2904:1407:3908:0008:5611:38
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1901:2905:1408:3909:0009:5612:39
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1902:2906:1409:3910:0010:5613:39
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:2003:3007:1410:3910:5911:5614:39
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:2004:3008:1411:3911:5912:5515:39
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:2105:3009:1512:3912:5913:5516:40
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:2106:3010:1513:3813:5914:5517:40
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:2207:3011:1514:3814:5815:5418:40
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:2208:3012:1515:3815:5816:5419:40
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:2309:3013:1516:3716:5817:5320:41
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:2410:3114:1517:3717:5718:5321:41
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:2411:3115:1518:3718:5719:5222:41
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:2512:3116:1519:3619:5620:5223:41
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:2513:3117:1520:3620:5621:5100:41
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4807:2614:3118:1621:3521:5522:5001:42
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4908:2715:3119:1622:3522:5523:5002:42
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5009:2716:3120:1623:3423:5400:4903:42
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5110:2817:3121:1600:3400:5401:4804:42
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5211:2918:3122:1601:3301:5302:4705:42
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5312:2919:3123:1602:3302:5303:4706:43