اوقات شرعی به افق مورت
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی مورت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مورت

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مورت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2013:2217:0620:2420:4321:3800:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4207:1914:2218:0621:2421:4422:3801:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4208:1915:2219:0622:2522:4523:3902:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4109:1816:2220:0623:2623:4600:4003:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:1817:2221:0600:2600:4601:4104:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1718:2222:0601:2701:4702:4205:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:1719:2223:0702:2802:4803:4306:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1720:2200:0703:2803:4804:4407:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1621:2201:0704:2904:4905:4408:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:1622:2302:0705:2905:5006:4509:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1623:2303:0706:3006:5007:4610:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:1500:2304:0707:3107:5108:4711:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1501:2305:0708:3108:5109:4712:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:1502:2306:0809:3209:5210:4813:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1503:2307:0810:3210:5311:4914:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1404:2408:0811:3311:5312:4915:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:1405:2409:0812:3312:5413:5016:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1406:2410:0813:3413:5414:5117:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:1407:2411:0914:3414:5515:5118:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1408:2412:0915:3515:5516:5219:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1409:2513:0916:3516:5617:5220:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:1410:2514:0917:3617:5618:5321:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1411:2515:0918:3618:5719:5322:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1412:2516:1019:3619:5720:5423:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1413:2517:1020:3720:5721:5400:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1414:2618:1021:3721:5822:5401:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1415:2619:1022:3722:5823:5502:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1416:2620:1023:3823:5800:5503:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1417:2621:1100:3800:5901:5504:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1518:2622:1101:3801:5902:5605:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1519:2723:1102:3802:5903:5606:36