اوقات شرعی به افق مورت
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی مورت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مورت

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مورت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4406:2013:2217:0620:2320:4321:3700:33
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:4306:2013:2217:0620:2420:4421:3800:33
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:4206:1913:2217:0620:2520:4421:3900:33
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1813:2217:0620:2520:4521:4000:33
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1813:2217:0620:2620:4621:4100:33
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1813:2217:0620:2720:4721:4100:33
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1713:2217:0620:2720:4721:4200:33
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1713:2217:0720:2820:4821:4300:33
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1613:2217:0720:2920:4921:4400:33
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1613:2217:0720:2920:4921:4500:33
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3606:1613:2317:0720:3020:5021:4500:33
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:3606:1513:2317:0720:3020:5121:4600:33
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:3506:1513:2317:0720:3120:5121:4700:33
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:3506:1513:2317:0820:3220:5221:4800:33
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:3506:1513:2317:0820:3220:5221:4800:33
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:3406:1413:2317:0820:3320:5321:4900:33
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:3406:1413:2417:0820:3320:5321:5000:33
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:3406:1413:2417:0820:3420:5421:5000:34
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:3306:1413:2417:0920:3420:5421:5100:34
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:3306:1413:2417:0920:3520:5521:5100:34
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:3306:1413:2417:0920:3520:5521:5200:34
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:3306:1413:2517:0920:3520:5621:5300:34
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2517:0920:3620:5621:5300:34
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2517:1020:3620:5721:5300:34
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2517:1020:3720:5721:5400:34
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2517:1020:3720:5721:5400:35
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2617:1020:3720:5821:5500:35
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2617:1020:3820:5821:5500:35
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1413:2617:1120:3820:5821:5500:35
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:3306:1513:2617:1120:3820:5921:5600:35
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:3306:1513:2717:1120:3820:5921:5600:36