اوقات شرعی به افق آبدانان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی آبدانان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبدانان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبدانان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1713:1717:0020:1720:3721:3000:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1614:1718:0021:1821:3822:3101:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1615:1719:0022:1922:3823:3202:29
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1516:1720:0023:1923:3900:3303:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:1517:1721:0000:2000:4001:3404:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1418:1722:0001:2101:4002:3505:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1419:1823:0002:2102:4103:3506:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1420:1800:0103:2203:4204:3607:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:1321:1801:0104:2304:4205:3708:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:1322:1802:0105:2305:4306:3809:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:1323:1803:0106:2406:4407:3910:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1200:1804:0107:2407:4408:3911:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:1201:1805:0108:2508:4509:4012:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1202:1906:0109:2509:4510:4113:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1203:1907:0210:2610:4611:4114:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1204:1908:0211:2611:4712:4215:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1105:1909:0212:2712:4713:4316:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1106:1910:0213:2713:4814:4317:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1107:2011:0214:2814:4815:4418:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:1108:2012:0315:2815:4916:4419:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1109:2013:0316:2916:4917:4520:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1110:2014:0317:2917:4918:4521:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1111:2015:0318:3018:5019:4622:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1112:2116:0319:3019:5020:4623:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1113:2117:0420:3020:5121:4700:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1114:2118:0421:3121:5122:4701:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1115:2119:0422:3122:5123:4702:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1216:2120:0423:3123:5200:4803:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1217:2221:0400:3200:5201:4804:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1218:2222:0501:3201:5202:4805:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1219:2223:0502:3202:5203:4806:32