اوقات شرعی به افق شجاع آباد
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی شجاع آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شجاع آباد

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق شجاع آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1205:5313:0416:4820:1520:3621:3200:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1206:5314:0417:4821:1521:3622:3201:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1207:5315:0418:4822:1522:3623:3202:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1208:5416:0519:4923:1623:3600:3303:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1309:5417:0520:4900:1600:3601:3304:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1310:5418:0521:4901:1601:3602:3305:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1411:5519:0522:4902:1602:3603:3306:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1412:5520:0623:4903:1603:3604:3307:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1513:5521:0600:5004:1604:3605:3308:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1514:5622:0601:5005:1605:3606:3209:16
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1615:5623:0602:5006:1606:3607:3210:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1616:5700:0603:5007:1607:3608:3211:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1717:5701:0604:5008:1608:3609:3212:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1818:5802:0705:5109:1609:3610:3213:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1819:5803:0706:5110:1510:3611:3114:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1920:5904:0707:5111:1511:3512:3115:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2021:5905:0708:5112:1512:3513:3116:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2023:0006:0709:5113:1513:3514:3017:18
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2100:0007:0710:5114:1414:3515:3018:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2201:0108:0811:5115:1415:3416:2919:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2302:0109:0812:5216:1416:3417:2920:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2303:0210:0813:5217:1317:3318:2821:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2404:0311:0814:5218:1318:3319:2822:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2505:0312:0815:5219:1319:3320:2723:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2606:0413:0816:5220:1220:3221:2700:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2707:0414:0817:5221:1221:3222:2601:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2808:0515:0818:5222:1122:3123:2502:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2909:0616:0819:5223:1123:3100:2503:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3010:0617:0820:5200:1000:3001:2404:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3111:0718:0921:5201:1001:2902:2305:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3212:0819:0922:5202:0902:2903:2306:20