اوقات شرعی به افق بادرود
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی بادرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بادرود

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بادرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5712:5916:4320:0020:2021:1400:11
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5712:5916:4320:0120:2121:1500:11
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5612:5916:4320:0220:2221:1600:11
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5612:5916:4320:0220:2221:1700:11
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5512:5916:4320:0320:2321:1800:10
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5512:5916:4420:0420:2421:1900:10
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5412:5916:4420:0420:2421:1900:10
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5412:5916:4420:0520:2521:2000:10
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5413:0016:4420:0620:2621:2100:10
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5313:0016:4420:0620:2621:2200:10
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5313:0016:4420:0720:2721:2300:10
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5313:0016:4420:0820:2821:2300:10
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5213:0016:4520:0820:2821:2400:10
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5213:0016:4520:0920:2921:2500:11
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5213:0116:4520:0920:2921:2500:11
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5213:0116:4520:1020:3021:2600:11
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5213:0116:4520:1020:3121:2700:11
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5113:0116:4520:1120:3121:2700:11
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5113:0116:4620:1120:3221:2800:11
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0116:4620:1220:3221:2900:11
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0216:4620:1220:3321:2900:11
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0216:4620:1320:3321:3000:11
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0216:4620:1320:3321:3000:11
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0216:4720:1320:3421:3100:12
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0216:4720:1420:3421:3100:12
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0316:4720:1420:3521:3100:12
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0316:4720:1420:3521:3200:12
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5213:0316:4820:1520:3521:3200:12
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5213:0316:4820:1520:3621:3200:12
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5213:0416:4820:1520:3621:3300:13
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5213:0416:4820:1620:3621:3300:13