اوقات شرعی به افق بادرود
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی بادرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بادرود

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق بادرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1005:5213:0416:4820:1620:3621:3300:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1106:5314:0417:4921:1621:3622:3301:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1107:5315:0418:4922:1622:3723:3302:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1108:5316:0519:4923:1623:3700:3403:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1209:5317:0520:4900:1600:3701:3404:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1210:5418:0521:5001:1601:3702:3405:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1211:5419:0522:5002:1702:3703:3406:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1312:5420:0623:5003:1703:3704:3407:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1313:5521:0600:5004:1704:3705:3408:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1414:5522:0601:5005:1705:3706:3309:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1415:5623:0602:5106:1606:3707:3310:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1516:5600:0603:5107:1607:3708:3311:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1617:5701:0604:5108:1608:3709:3312:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1618:5702:0705:5109:1609:3710:3313:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1719:5703:0706:5110:1610:3611:3214:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1820:5804:0707:5111:1611:3612:3215:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1821:5805:0708:5212:1612:3613:3216:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1922:5906:0709:5213:1513:3614:3117:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2000:0007:0710:5214:1514:3515:3118:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2101:0008:0811:5215:1515:3516:3119:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2102:0109:0812:5216:1516:3517:3020:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2203:0110:0813:5217:1417:3418:3021:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2304:0211:0814:5218:1418:3419:2922:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2405:0212:0815:5219:1319:3320:2823:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2506:0313:0816:5220:1320:3321:2800:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2607:0414:0817:5321:1321:3222:2701:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2708:0415:0818:5322:1222:3223:2702:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2809:0516:0819:5323:1223:3100:2603:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2810:0617:0820:5300:1100:3101:2504:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2911:0618:0921:5301:1001:3002:2405:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3012:0719:0922:5302:1002:3003:2406:20