اوقات شرعی به افق خوراصفهان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی خوراصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوراصفهان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوراصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0805:4512:4616:3119:4820:0821:0223:58
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0706:4413:4617:3120:4921:0922:0300:58
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0607:4414:4618:3121:5022:1023:0401:58
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0508:4315:4719:3122:5023:1000:0502:58
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0509:4316:4720:3123:5100:1101:0603:58
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0410:4217:4721:3100:5201:1202:0704:58
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0311:4218:4722:3101:5202:1203:0805:58
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0312:4119:4723:3202:5303:1304:0806:58
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0213:4120:4700:3203:5404:1405:0907:58
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0114:4121:4701:3204:5405:1406:1008:58
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:4022:4702:3205:5506:1507:1109:58
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0016:4023:4803:3206:5607:1608:1110:58
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4000:4804:3207:5608:1609:1211:58
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:3901:4805:3308:5709:1710:1312:58
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:3902:4806:3309:5710:1711:1413:58
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5920:3903:4807:3310:5811:1812:1414:58
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:3904:4808:3311:5812:1913:1515:58
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5822:3905:4909:3312:5913:1914:1616:58
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5823:3906:4910:3413:5914:2015:1617:58
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:3907:4911:3415:0015:2016:1718:59
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:3908:4912:3416:0016:2117:1719:59
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5702:3809:4913:3417:0117:2118:1820:59
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5703:3810:5014:3418:0118:2119:1821:59
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:3911:5015:3519:0119:2220:1922:59
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5705:3912:5016:3520:0220:2221:1923:59
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5706:3913:5017:3521:0221:2322:1900:59
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5707:3914:5118:3522:0222:2323:2002:00
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5708:3915:5119:3523:0323:2300:2003:00
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:3916:5120:3600:0300:2301:2004:00
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:3917:5121:3601:0301:2402:2105:00
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:3918:5122:3602:0302:2403:2106:00