اوقات شرعی به افق خوراصفهان
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی خوراصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوراصفهان

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوراصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0805:4412:4616:3119:4920:0821:0323:58
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0706:4413:4617:3120:4921:0922:0300:58
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0607:4314:4718:3121:5022:1023:0401:58
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0508:4315:4719:3122:5123:1100:0502:58
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0509:4216:4720:3123:5100:1101:0603:58
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0410:4217:4721:3100:5201:1202:0704:58
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0311:4218:4722:3101:5302:1303:0805:58
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0212:4119:4723:3202:5303:1304:0906:58
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0213:4120:4700:3203:5404:1405:0907:58
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0114:4021:4701:3204:5405:1506:1008:58
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0115:4022:4702:3205:5506:1507:1109:58
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0016:4023:4803:3206:5607:1608:1210:58
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0017:4000:4804:3207:5608:1609:1211:58
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5918:3901:4805:3308:5709:1710:1312:58
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5919:3902:4806:3309:5710:1811:1413:58
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5820:3903:4807:3310:5811:1812:1414:58
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5821:3904:4908:3311:5812:1913:1515:58
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5822:3905:4909:3312:5913:1914:1616:58
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5823:3906:4910:3413:5914:2015:1617:58
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:3907:4911:3415:0015:2016:1718:59
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5701:3908:4912:3416:0016:2117:1719:59
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5702:3809:5013:3417:0117:2118:1820:59
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:3810:5014:3418:0118:2219:1821:59
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:3911:5015:3519:0119:2220:1922:59
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:3912:5016:3520:0220:2221:1923:59
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:3913:5017:3521:0221:2322:2000:59
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:3914:5118:3522:0222:2323:2002:00
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:3915:5119:3523:0323:2300:2003:00
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:3916:5120:3600:0300:2401:2104:00
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:3917:5121:3601:0301:2402:2105:00
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:3918:5122:3602:0302:2403:2106:00