اوقات شرعی به افق جندق
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی جندق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جندق

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جندق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1005:4712:4916:3419:5220:1221:0600:01
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:4613:4917:3420:5221:1222:0701:01
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:4614:4918:3421:5322:1323:0802:00
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:4515:4919:3422:5423:1400:0903:00
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:4516:4920:3423:5400:1501:1004:00
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0610:4417:5021:3500:5501:1502:1005:00
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0511:4418:5022:3501:5602:1603:1106:00
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0412:4319:5023:3502:5603:1704:1207:00
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:4320:5000:3503:5704:1705:1308:00
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0314:4321:5001:3504:5805:1806:1409:00
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0215:4222:5002:3505:5806:1907:1510:00
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:4223:5003:3606:5907:1908:1511:00
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0117:4200:5004:3607:5908:2009:1612:00
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:4101:5105:3609:0009:2010:1713:00
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0019:4102:5106:3610:0110:2111:1714:01
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4103:5107:3611:0111:2212:1815:01
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:4104:5108:3612:0212:2213:1916:01
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5922:4105:5109:3713:0213:2314:1917:01
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4106:5210:3714:0314:2315:2018:01
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:4107:5211:3715:0315:2416:2119:01
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:4108:5212:3716:0416:2417:2120:01
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4009:5213:3717:0417:2518:2221:01
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4010:5214:3818:0418:2519:2222:01
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4111:5315:3819:0519:2520:2223:01
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4112:5316:3820:0520:2621:2300:02
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4113:5317:3821:0521:2622:2301:02
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4114:5318:3922:0622:2623:2402:02
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:4115:5319:3923:0623:2700:2403:02
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:4116:5420:3900:0600:2701:2404:02
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:4117:5421:3901:0701:2702:2505:03
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:4118:5422:3902:0702:2703:2506:03