اوقات شرعی به افق جندق
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی جندق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جندق

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جندق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0905:4712:4916:3419:5220:1221:0600:01
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0806:4613:4917:3420:5321:1222:0701:01
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:4514:4918:3421:5322:1323:0802:00
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:4515:4919:3422:5423:1400:0903:00
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:4516:4920:3423:5500:1501:1004:00
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0510:4417:5021:3500:5501:1502:1105:00
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:4418:5022:3501:5602:1603:1206:00
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0412:4319:5023:3502:5703:1704:1207:00
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0313:4320:5000:3503:5704:1705:1308:00
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4321:5001:3504:5805:1806:1409:00
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0215:4222:5002:3505:5806:1907:1510:00
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:4223:5003:3606:5907:1908:1511:00
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:4200:5104:3608:0008:2009:1612:00
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4101:5105:3609:0009:2110:1713:00
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4102:5106:3610:0110:2111:1814:01
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4103:5107:3611:0111:2212:1815:01
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4104:5108:3712:0212:2213:1916:01
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4105:5109:3713:0213:2314:1917:01
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4106:5210:3714:0314:2315:2018:01
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4107:5211:3715:0315:2416:2119:01
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4108:5212:3716:0416:2417:2120:01
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4009:5213:3817:0417:2518:2221:01
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4010:5214:3818:0418:2519:2222:01
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4111:5315:3819:0519:2520:2323:02
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4112:5316:3820:0520:2621:2300:02
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4113:5317:3821:0621:2622:2301:02
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4114:5318:3922:0622:2623:2402:02
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4115:5419:3923:0623:2700:2403:02
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4116:5420:3900:0600:2701:2404:02
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:4117:5421:3901:0701:2702:2505:03
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:4118:5422:3902:0702:2803:2506:03