اوقات شرعی به افق بناب
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی بناب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بناب

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق بناب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1406:0613:2817:2120:5021:1222:1400:32
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1407:0614:2818:2121:5022:1223:1401:32
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1508:0615:2819:2122:5023:1200:1402:32
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1509:0616:2820:2123:5000:1201:1403:33
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1510:0717:2921:2100:5001:1202:1404:33
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1611:0718:2922:2201:5002:1203:1405:33
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1612:0719:2923:2202:5003:1204:1406:33
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1713:0820:2900:2203:5004:1205:1407:34
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1714:0821:2901:2204:5005:1206:1408:34
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1815:0922:3002:2205:5006:1207:1409:34
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1916:0923:3003:2206:5007:1208:1310:34
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1917:1000:3004:2307:5008:1209:1311:35
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2018:1001:3005:2308:5009:1210:1312:35
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2119:1102:3006:2309:5010:1111:1213:35
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2220:1103:3007:2310:5011:1112:1214:36
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2221:1204:3108:2311:4912:1113:1215:36
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2322:1205:3109:2312:4913:1114:1116:36
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2423:1306:3110:2313:4914:1015:1117:36
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2500:1407:3111:2314:4815:1016:1018:37
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2601:1408:3112:2315:4816:0917:1019:37
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2702:1509:3113:2416:4817:0918:0920:37
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2803:1510:3114:2417:4718:0919:0821:38
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2904:1611:3215:2418:4719:0820:0822:38
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3005:1712:3216:2419:4620:0821:0723:38
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3106:1813:3217:2420:4621:0722:0600:38
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3207:1814:3218:2421:4522:0623:0501:39
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3308:1915:3219:2422:4523:0600:0502:39
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3409:2016:3220:2423:4400:0501:0403:39
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3510:2017:3221:2300:4301:0402:0304:39
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3611:2118:3222:2301:4302:0403:0205:40
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:2219:3223:2302:4203:0304:0106:40