اوقات شرعی به افق بیاضیه
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی بیاضیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیاضیه

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیاضیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0905:4512:4616:3019:4720:0721:0123:58
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:4513:4617:3020:4821:0822:0200:58
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:4414:4618:3021:4922:0923:0301:58
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:4415:4719:3022:4923:0900:0402:58
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:4316:4720:3023:5000:1001:0403:58
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:4317:4721:3000:5101:1102:0504:58
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:4318:4722:3001:5102:1103:0605:58
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0412:4219:4723:3102:5203:1204:0706:58
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:4220:4700:3103:5304:1305:0807:58
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4121:4701:3104:5305:1306:0808:58
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:4122:4702:3105:5406:1407:0909:58
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:4123:4803:3106:5407:1508:1010:58
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:4100:4804:3107:5508:1509:1111:58
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4001:4805:3208:5609:1610:1112:58
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:4002:4806:3209:5610:1611:1213:58
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4003:4807:3210:5711:1712:1314:59
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4004:4808:3211:5712:1713:1315:59
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:4005:4909:3212:5813:1814:1416:59
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:4006:4910:3213:5814:1815:1417:59
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4007:4911:3314:5915:1916:1518:59
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4008:4912:3315:5916:1917:1519:59
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4009:4913:3316:5917:2018:1620:59
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:4010:5014:3318:0018:2019:1621:59
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:4011:5015:3319:0019:2120:1723:00
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:4012:5016:3420:0120:2121:1700:00
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:4013:5017:3421:0121:2122:1801:00
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:4014:5018:3422:0122:2223:1802:00
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:4015:5119:3423:0123:2200:1803:00
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:4016:5120:3500:0200:2201:1904:00
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:4017:5121:3501:0201:2202:1905:01
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:4118:5122:3502:0202:2303:1906:01