اوقات شرعی به افق انارک
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
اوقات شرعی انارک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق انارک

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
اوقات شرعی خرداد ماه به افق انارک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5112:5216:3519:5320:1221:0600:04
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5113:5217:3520:5321:1322:0701:04
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5014:5218:3521:5422:1423:0802:04
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5015:5219:3622:5523:1500:0903:04
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4916:5220:3623:5500:1501:1004:04
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:4917:5221:3600:5601:1602:1005:04
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:4818:5222:3601:5702:1703:1106:04
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:4819:5223:3602:5703:1704:1207:04
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:4720:5300:3603:5804:1805:1308:04
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:4721:5301:3604:5905:1906:1409:04
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:4722:5302:3705:5906:1907:1410:04
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:4723:5303:3707:0007:2008:1511:04
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0717:4600:5304:3708:0008:2009:1612:04
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0718:4601:5305:3709:0109:2110:1713:04
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0619:4602:5406:3710:0110:2211:1714:04
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0620:4603:5407:3711:0211:2212:1815:04
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:4504:5408:3812:0312:2313:1916:04
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:4505:5409:3813:0313:2314:1917:04
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0523:4506:5410:3814:0314:2415:2018:04
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:4507:5411:3815:0415:2416:2019:04
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:4508:5512:3816:0416:2517:2120:05
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:4509:5513:3917:0517:2518:2121:05
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:4510:5514:3918:0518:2619:2222:05
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:4511:5515:3919:0619:2620:2223:05
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:4512:5616:3920:0620:2621:2300:05
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:4513:5617:3921:0621:2722:2301:05
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:4514:5618:4022:0722:2723:2302:06
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:4515:5619:4023:0723:2700:2403:06
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:4616:5620:4000:0700:2801:2404:06
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:4617:5721:4001:0701:2802:2405:06
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:4618:5722:4002:0802:2803:2506:06