اوقات شرعی به افق هاردنگ
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی هاردنگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هاردنگ

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق هاردنگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2005:5913:0716:4820:1520:3521:3100:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2006:5914:0717:4821:1521:3522:3101:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0015:0818:4922:1622:3623:3102:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0016:0819:4923:1623:3600:3103:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2110:0017:0820:4900:1600:3601:3104:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0118:0821:4901:1601:3602:3105:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2212:0119:0822:5002:1602:3603:3106:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0120:0923:5003:1603:3604:3107:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2314:0221:0900:5004:1604:3605:3108:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:0222:0901:5005:1605:3606:3109:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0223:0902:5006:1606:3607:3110:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0300:0903:5107:1607:3608:3111:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0301:1004:5108:1608:3609:3012:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0402:1005:5109:1609:3610:3013:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0403:1006:5110:1610:3511:3014:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0504:1007:5111:1511:3512:3015:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0505:1008:5212:1512:3513:2916:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0606:1009:5213:1513:3514:2917:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0607:1110:5214:1514:3415:2918:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0708:1111:5215:1415:3416:2819:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0709:1112:5216:1416:3417:2820:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0810:1113:5217:1417:3318:2721:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:0811:1114:5218:1418:3319:2722:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:0912:1115:5319:1319:3320:2623:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1013:1116:5320:1320:3221:2600:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3507:1014:1117:5321:1221:3222:2501:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:1115:1118:5322:1222:3123:2402:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1116:1219:5323:1123:3100:2403:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:1217:1220:5300:1100:3001:2304:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3811:1318:1221:5301:1001:3002:2205:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3912:1319:1222:5302:1002:2903:2206:25