اوقات شرعی به افق گوگد
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی گوگد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گوگد

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق گوگد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0506:3113:0716:4719:4420:0220:5100:24
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0307:3014:0717:4720:4421:0321:5201:24
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0208:2915:0718:4721:4522:0422:5302:24
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0009:2816:0719:4722:4623:0423:5403:23
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5910:2717:0720:4723:4700:0500:5504:23
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5811:2618:0621:4700:4701:0601:5605:23
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5612:2519:0622:4701:4802:0702:5706:22
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5513:2420:0623:4702:4903:0803:5807:22
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5414:2321:0600:4703:5004:0804:5908:22
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5215:2222:0601:4804:5105:0905:5909:21
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5116:2123:0602:4805:5106:1007:0010:21
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5017:2000:0603:4806:5207:1108:0111:21
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4818:1901:0604:4807:5308:1209:0212:21
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4719:1802:0505:4808:5409:1210:0313:20
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4620:1703:0506:4809:5410:1311:0414:20
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4521:1604:0507:4810:5511:1412:0515:20
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4322:1505:0508:4811:5612:1513:0616:20
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4223:1406:0509:4812:5713:1614:0717:19
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4100:1307:0510:4813:5714:1615:0818:19
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4001:1208:0511:4814:5815:1716:0919:19
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3902:1209:0512:4815:5916:1817:1020:19
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3803:1110:0513:4817:0017:1918:1121:19
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3704:1011:0514:4818:0018:2019:1222:18
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3505:0912:0515:4819:0119:2020:1323:18
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3406:0813:0516:4820:0220:2121:1400:18
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3307:0814:0517:4821:0321:2222:1501:18
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3208:0715:0518:4922:0322:2323:1602:18
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:3109:0616:0519:4923:0423:2400:1703:18
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:3110:0617:0520:4900:0500:2401:1804:18
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:3011:0518:0521:4901:0501:2502:1905:18
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2912:0519:0522:4902:0602:2603:2006:17