اوقات شرعی به افق گوگد
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی گوگد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گوگد

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گوگد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0413:0516:4920:0720:2621:2000:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0414:0517:4921:0721:2722:2101:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0315:0518:4922:0822:2823:2202:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0316:0619:4923:0923:2900:2303:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0217:0620:4900:0900:2901:2404:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0218:0621:5001:1001:3002:2505:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0119:0622:5002:1102:3103:2506:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0120:0623:5003:1103:3104:2607:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0121:0600:5004:1204:3205:2708:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0022:0601:5005:1305:3306:2809:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0023:0602:5006:1306:3307:2910:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0000:0703:5107:1407:3408:2911:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2017:5901:0704:5108:1408:3409:3012:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2018:5902:0705:5109:1509:3510:3113:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1919:5903:0706:5110:1510:3611:3114:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1920:5904:0707:5111:1611:3612:3215:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1821:5905:0708:5112:1612:3713:3316:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1822:5806:0809:5213:1713:3714:3317:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1823:5807:0810:5214:1714:3815:3418:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1800:5808:0811:5215:1815:3816:3419:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:5809:0812:5216:1816:3917:3520:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1702:5810:0813:5217:1917:3918:3521:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1703:5811:0914:5318:1918:3919:3622:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1704:5812:0915:5319:1919:4020:3623:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1705:5813:0916:5320:2020:4021:3700:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1706:5814:0917:5321:2021:4122:3701:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1707:5815:0918:5322:2122:4123:3802:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1708:5916:1019:5423:2123:4100:3803:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1709:5917:1020:5400:2100:4201:3804:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1710:5918:1021:5401:2101:4202:3805:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1811:5919:1022:5402:2202:4203:3906:20