اوقات شرعی به افق گلپایگان
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی گلپایگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلپایگان

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق گلپایگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1806:0013:1116:5520:2220:4221:3900:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1807:0014:1117:5521:2221:4322:3901:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1908:0015:1118:5522:2222:4323:3902:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1909:0016:1119:5523:2223:4300:3903:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1910:0117:1220:5600:2300:4301:3904:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2011:0118:1221:5601:2301:4302:3905:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2012:0119:1222:5602:2302:4303:3906:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2113:0220:1223:5603:2303:4304:3907:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2114:0221:1200:5604:2304:4305:3908:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2215:0222:1301:5705:2305:4306:3909:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2216:0323:1302:5706:2306:4307:3910:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2317:0300:1303:5707:2307:4308:3911:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2318:0401:1304:5708:2208:4309:3912:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2419:0402:1305:5709:2209:4310:3913:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0503:1406:5710:2210:4211:3814:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2521:0504:1407:5811:2211:4212:3815:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0605:1408:5812:2212:4213:3816:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0606:1409:5813:2213:4214:3717:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0707:1410:5814:2114:4115:3718:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:0708:1411:5815:2115:4116:3619:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0809:1412:5816:2116:4117:3620:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0910:1513:5817:2017:4018:3521:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0911:1514:5918:2018:4019:3522:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:1012:1515:5919:2019:4020:3423:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:1013:1516:5920:1920:3921:3400:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:1114:1517:5921:1921:3922:3301:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:1215:1518:5922:1822:3823:3202:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1216:1519:5923:1823:3800:3203:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1317:1520:5900:1700:3701:3104:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1418:1521:5901:1701:3602:3005:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1419:1522:5902:1602:3603:3006:27