اوقات شرعی به افق گلپایگان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلپایگان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلپایگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0413:0616:4920:0720:2721:2100:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0414:0617:4921:0821:2722:2101:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0315:0618:4922:0822:2823:2202:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0316:0619:5023:0923:2900:2303:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0217:0620:5000:1000:3001:2404:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0218:0621:5001:1001:3002:2505:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0119:0622:5002:1102:3103:2606:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0120:0623:5003:1203:3204:2707:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0121:0600:5004:1204:3205:2708:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0022:0701:5005:1305:3306:2809:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0023:0702:5106:1306:3307:2910:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:0000:0703:5107:1407:3408:3011:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0001:0704:5108:1508:3509:3012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2018:5902:0705:5109:1509:3510:3113:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1919:5903:0706:5110:1610:3611:3214:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1920:5904:0707:5111:1611:3612:3215:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1921:5905:0808:5212:1712:3713:3316:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1922:5906:0809:5213:1713:3714:3417:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1823:5907:0810:5214:1814:3815:3418:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1800:5908:0811:5215:1815:3816:3519:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1801:5909:0812:5216:1916:3917:3520:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1802:5810:0913:5317:1917:3918:3621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1803:5811:0914:5318:1918:4019:3622:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1804:5912:0915:5319:2019:4020:3723:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1705:5913:0916:5320:2020:4021:3700:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1706:5914:1017:5321:2021:4122:3701:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1807:5915:1018:5422:2122:4123:3802:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1808:5916:1019:5423:2123:4100:3803:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1809:5917:1020:5400:2100:4201:3804:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1810:5918:1021:5401:2201:4202:3905:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1811:5919:1122:5502:2202:4203:3906:20