اوقات شرعی به افق گلپایگان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی گلپایگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلپایگان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلپایگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0413:0516:4920:0720:2621:2000:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0414:0617:4921:0821:2722:2101:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0315:0618:4922:0822:2823:2202:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0316:0619:5023:0923:2900:2303:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0217:0620:5000:1000:2901:2404:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0218:0621:5001:1001:3002:2505:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0219:0622:5002:1102:3103:2606:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0120:0623:5003:1103:3104:2607:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0121:0600:5004:1204:3205:2708:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0122:0601:5005:1305:3306:2809:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0023:0702:5106:1306:3307:2910:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0000:0703:5107:1407:3408:2911:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0001:0704:5108:1408:3509:3012:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2018:5902:0705:5109:1509:3510:3113:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5903:0706:5110:1610:3611:3114:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1920:5904:0707:5111:1611:3612:3215:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1921:5905:0808:5212:1712:3713:3316:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1922:5906:0809:5213:1713:3714:3317:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1823:5907:0810:5214:1814:3815:3418:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1800:5908:0811:5215:1815:3816:3519:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:5909:0812:5216:1816:3917:3520:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1802:5810:0913:5317:1917:3918:3621:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1803:5811:0914:5318:1918:4019:3622:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:5912:0915:5319:2019:4020:3623:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1705:5913:0916:5320:2020:4021:3700:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1706:5914:0917:5321:2021:4122:3701:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1807:5915:1018:5422:2122:4123:3802:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1808:5916:1019:5423:2123:4100:3803:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1809:5917:1020:5400:2100:4201:3804:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1810:5918:1021:5401:2101:4202:3905:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1811:5919:1122:5402:2202:4203:3906:20