اوقات شرعی به افق سعیدآباد گلپایگان
امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سعیدآباد گلپایگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سعیدآباد گلپایگان

یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سعیدآباد گلپایگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0413:0516:4920:0720:2621:2000:17
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0413:0516:4920:0720:2721:2100:17
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0313:0516:4920:0820:2821:2200:17
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0313:0616:5020:0920:2921:2300:17
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0213:0616:5020:0920:2921:2400:17
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0213:0616:5020:1020:3021:2500:17
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0113:0616:5020:1120:3121:2600:17
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0113:0616:5020:1120:3121:2600:17
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0113:0616:5020:1220:3221:2700:17
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0013:0616:5020:1320:3321:2800:17
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0013:0616:5120:1320:3321:2900:17
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0716:5120:1420:3421:2900:17
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5913:0716:5120:1420:3521:3000:17
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5913:0716:5120:1520:3521:3100:17
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5913:0716:5120:1520:3621:3200:17
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5913:0716:5120:1620:3621:3200:17
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5913:0716:5220:1720:3721:3300:17
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0816:5220:1720:3721:3300:18
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0816:5220:1820:3821:3400:18
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0816:5220:1820:3821:3500:18
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0816:5220:1820:3921:3500:18
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0816:5320:1920:3921:3600:18
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0916:5320:1920:4021:3600:18
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0916:5320:2020:4021:3700:18
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0916:5320:2020:4021:3700:18
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0916:5320:2020:4121:3700:19
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0916:5420:2120:4121:3800:19
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:1016:5420:2120:4121:3800:19
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5913:1016:5420:2120:4221:3800:19
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5913:1016:5420:2220:4221:3900:19
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5913:1016:5420:2220:4221:3900:20