اوقات شرعی به افق سعیدآباد گلپایگان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سعیدآباد گلپایگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سعیدآباد گلپایگان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سعیدآباد گلپایگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0413:0516:4920:0720:2721:2100:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0314:0517:4921:0821:2722:2201:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0315:0618:4922:0822:2823:2302:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0216:0619:5023:0923:2900:2303:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0217:0620:5000:1000:3001:2404:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0218:0621:5001:1001:3002:2505:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0119:0622:5002:1102:3103:2606:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2213:0120:0623:5003:1203:3204:2707:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0021:0600:5004:1204:3205:2708:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0022:0601:5005:1305:3306:2809:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0023:0602:5106:1306:3407:2910:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2016:5900:0703:5107:1407:3408:3011:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2017:5901:0704:5108:1508:3509:3012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1918:5902:0705:5109:1509:3510:3113:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1919:5903:0706:5110:1610:3611:3214:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1920:5904:0707:5111:1611:3712:3215:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1821:5805:0808:5212:1712:3713:3316:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1822:5806:0809:5213:1713:3814:3417:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1823:5807:0810:5214:1814:3815:3418:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1700:5808:0811:5215:1815:3916:3519:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1701:5809:0812:5216:1916:3917:3520:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1702:5810:0913:5317:1917:3918:3621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1703:5811:0914:5318:1918:4019:3622:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1704:5812:0915:5319:2019:4020:3723:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1705:5813:0916:5320:2020:4121:3700:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1706:5814:0917:5321:2121:4122:3801:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1707:5815:1018:5422:2122:4123:3802:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1708:5816:1019:5423:2123:4200:3803:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1709:5917:1020:5400:2100:4201:3904:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1710:5918:1021:5401:2201:4202:3905:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1711:5919:1022:5502:2202:4203:3906:20