اوقات شرعی به افق گوگان
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی گوگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گوگان

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق گوگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1006:4413:2517:0920:0720:2721:1900:39
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0907:4214:2518:0921:0821:2822:2001:39
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0708:4115:2519:1022:0922:2923:2102:38
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0509:4016:2520:1023:1023:3000:2303:38
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0410:3817:2421:1000:1100:3101:2404:37
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0211:3718:2422:1001:1201:3202:2505:37
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0112:3619:2423:1002:1302:3303:2606:37
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5913:3520:2400:1103:1403:3404:2707:36
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5714:3321:2401:1104:1504:3505:2808:36
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5615:3222:2402:1105:1605:3606:3009:36
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5416:3123:2403:1106:1706:3707:3110:35
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5317:3000:2304:1107:1707:3708:3211:35
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5118:2901:2305:1108:1808:3809:3312:35
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:5019:2802:2306:1209:1909:3910:3413:34
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4820:2703:2307:1210:2010:4011:3614:34
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4721:2504:2308:1211:2111:4112:3715:34
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4522:2405:2309:1212:2212:4213:3816:34
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4423:2306:2310:1213:2313:4314:3917:33
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4200:2207:2311:1314:2414:4415:4018:33
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4101:2108:2312:1315:2515:4516:4219:33
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:4002:2009:2313:1316:2616:4617:4320:33
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3803:1910:2314:1317:2717:4718:4421:32
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3704:1911:2315:1318:2718:4819:4522:32
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3605:1812:2316:1419:2819:4920:4623:32
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3406:1713:2317:1420:2920:5021:4700:32
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3307:1614:2318:1421:3021:5122:4801:32
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3208:1515:2319:1422:3122:5223:5002:31
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:3109:1416:2320:1423:3223:5300:5103:31
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2910:1417:2321:1500:3300:5401:5204:31
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2811:1318:2322:1501:3301:5402:5305:31
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2712:1219:2323:1502:3402:5503:5406:31