اوقات شرعی به افق کاشان
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی کاشان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاشان

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق کاشان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1105:5413:0616:5120:1920:3921:3700:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1106:5414:0617:5221:1921:4022:3701:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1107:5415:0718:5222:1922:4023:3702:15
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1208:5416:0719:5223:1923:4000:3703:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1209:5517:0720:5200:1900:4001:3704:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1310:5518:0721:5201:1901:4002:3705:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1311:5519:0722:5302:1902:4003:3706:16
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1312:5620:0823:5303:1903:4004:3707:16
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1413:5621:0800:5304:1904:4005:3708:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1414:5622:0801:5305:1905:4006:3709:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1515:5723:0802:5306:1906:4007:3710:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1616:5700:0803:5407:1907:4008:3711:17
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1617:5801:0904:5408:1908:4009:3612:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1718:5802:0905:5409:1909:4010:3613:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1719:5903:0906:5410:1910:3911:3614:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1820:5904:0907:5411:1911:3912:3615:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1922:0005:0908:5412:1912:3913:3516:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2023:0006:0909:5513:1813:3914:3517:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2000:0107:1010:5514:1814:3815:3418:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2101:0108:1011:5515:1815:3816:3419:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2202:0209:1012:5516:1716:3817:3320:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2303:0310:1013:5517:1717:3718:3321:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2404:0311:1014:5518:1718:3719:3222:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2505:0412:1015:5519:1619:3620:3223:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2506:0413:1016:5520:1620:3621:3100:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2607:0514:1017:5521:1521:3522:3101:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2708:0615:1018:5522:1522:3523:3002:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2809:0616:1119:5523:1423:3400:2903:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2910:0717:1120:5500:1400:3401:2804:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3011:0818:1121:5501:1301:3302:2805:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3112:0819:1122:5502:1302:3303:2706:22