اوقات شرعی به افق فین
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی فین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فین

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق فین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1205:5413:0616:5120:1920:3921:3700:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1206:5414:0717:5221:1921:4022:3701:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1207:5415:0718:5222:1922:4023:3702:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1208:5516:0719:5223:1923:4000:3703:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1309:5517:0720:5200:1900:4001:3704:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1310:5518:0721:5301:2001:4002:3705:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1411:5619:0822:5302:2002:4003:3706:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1412:5620:0823:5303:2003:4004:3707:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1413:5621:0800:5304:2004:4005:3708:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1514:5722:0801:5305:2005:4006:3709:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1615:5723:0802:5406:2006:4007:3710:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1616:5800:0903:5407:1907:4008:3711:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1717:5801:0904:5408:1908:4009:3612:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1718:5902:0905:5409:1909:4010:3613:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1819:5903:0906:5410:1910:3911:3614:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1921:0004:0907:5411:1911:3912:3615:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1922:0005:1008:5512:1912:3913:3516:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2023:0106:1009:5513:1813:3914:3517:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2100:0107:1010:5514:1814:3815:3418:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2201:0208:1011:5515:1815:3816:3419:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2302:0209:1012:5516:1816:3817:3320:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2303:0310:1013:5517:1717:3718:3321:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2404:0411:1014:5518:1718:3719:3222:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2505:0412:1015:5519:1619:3720:3223:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2606:0513:1116:5520:1620:3621:3100:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2707:0514:1117:5521:1621:3622:3101:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2808:0615:1118:5622:1522:3523:3002:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2909:0716:1119:5623:1523:3400:2903:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3010:0717:1120:5600:1400:3401:2804:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3111:0818:1121:5601:1301:3302:2805:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3212:0919:1122:5602:1302:3303:2706:22