اوقات شرعی به افق فین
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی فین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فین

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2205:5913:0116:4620:0420:2421:1800:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2106:5814:0117:4621:0421:2422:1901:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2007:5815:0118:4622:0522:2523:2002:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1908:5716:0119:4623:0623:2600:2103:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1909:5717:0220:4600:0600:2601:2104:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1810:5618:0221:4601:0701:2702:2205:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1711:5619:0222:4702:0802:2803:2306:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1712:5620:0223:4703:0803:2904:2407:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1613:5521:0200:4704:0904:2905:2508:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1514:5522:0201:4705:1005:3006:2609:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1515:5523:0202:4706:1006:3007:2610:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1416:5400:0203:4707:1107:3108:2711:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1417:5401:0304:4808:1108:3209:2812:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1318:5402:0305:4809:1209:3210:2913:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1319:5403:0306:4810:1310:3311:2914:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1320:5304:0307:4811:1311:3312:3015:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1221:5305:0308:4812:1412:3413:3116:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1222:5306:0409:4913:1413:3414:3117:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1223:5307:0410:4914:1514:3515:3218:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1100:5308:0411:4915:1515:3516:3219:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1101:5309:0412:4916:1516:3617:3320:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1102:5310:0413:4917:1617:3618:3321:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1103:5311:0514:5018:1618:3719:3422:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1104:5312:0515:5019:1719:3720:3423:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5313:0516:5020:1720:3821:3500:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5314:0517:5021:1721:3822:3501:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5315:0518:5022:1822:3823:3502:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5316:0619:5123:1823:3900:3603:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5317:0620:5100:1800:3901:3604:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5418:0621:5101:1801:3902:3605:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5419:0622:5102:1902:3903:3606:15