اوقات شرعی به افق راوند
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی راوند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راوند

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق راوند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1105:5413:0716:5220:1920:4021:3700:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1106:5414:0717:5221:1921:4022:3701:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1207:5415:0718:5222:2022:4023:3702:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1208:5516:0719:5223:2023:4000:3803:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1209:5517:0720:5300:2000:4001:3804:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1310:5518:0821:5301:2001:4002:3805:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1311:5619:0822:5302:2002:4103:3806:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1412:5620:0823:5303:2003:4104:3807:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1413:5621:0800:5304:2004:4105:3808:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1514:5722:0801:5405:2005:4006:3709:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1515:5723:0902:5406:2006:4007:3710:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1616:5800:0903:5407:2007:4008:3711:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1617:5801:0904:5408:2008:4009:3712:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1718:5902:0905:5409:2009:4010:3713:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1819:5903:0906:5510:1910:4011:3614:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1821:0004:0907:5511:1911:4012:3615:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1922:0005:1008:5512:1912:3913:3616:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2023:0106:1009:5513:1913:3914:3517:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2100:0107:1010:5514:1914:3915:3518:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2101:0208:1011:5515:1815:3816:3419:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2202:0209:1012:5516:1816:3817:3420:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2303:0310:1013:5517:1817:3818:3321:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2404:0311:1014:5618:1718:3719:3322:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2505:0412:1115:5619:1719:3720:3223:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2606:0513:1116:5620:1620:3621:3200:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2707:0514:1117:5621:1621:3622:3101:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2808:0615:1118:5622:1522:3523:3002:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2809:0716:1119:5623:1523:3500:3003:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2910:0717:1120:5600:1400:3401:2904:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3011:0818:1121:5601:1401:3402:2805:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3112:0919:1122:5602:1302:3303:2706:22