اوقات شرعی به افق فریدونشهر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی فریدونشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فریدونشهر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فریدونشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:0613:0616:4920:0720:2621:1900:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0614:0617:4921:0721:2722:2001:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0515:0618:4922:0822:2723:2102:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0516:0619:4923:0923:2800:2203:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0417:0720:4900:0900:2901:2304:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0418:0721:4901:1001:3002:2405:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0319:0722:5002:1002:3003:2406:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:0320:0723:5003:1103:3104:2507:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:0321:0700:5004:1204:3205:2608:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:0222:0701:5005:1205:3206:2709:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0223:0702:5006:1306:3307:2810:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2417:0200:0703:5007:1307:3308:2811:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:0201:0804:5008:1408:3409:2912:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2319:0102:0805:5109:1509:3510:3013:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:0103:0806:5110:1510:3511:3014:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2221:0104:0807:5111:1611:3612:3115:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2222:0105:0808:5112:1612:3613:3216:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2223:0106:0909:5113:1713:3714:3217:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2100:0107:0910:5114:1714:3715:3318:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2101:0108:0911:5215:1715:3816:3319:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2102:0109:0912:5216:1816:3817:3420:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2103:0010:0913:5217:1817:3818:3421:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2104:0111:1014:5218:1918:3919:3522:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2105:0112:1015:5219:1919:3920:3523:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0113:1016:5320:1920:4021:3600:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0114:1017:5321:2021:4022:3601:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0115:1018:5322:2022:4023:3602:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0116:1119:5323:2023:4100:3703:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0117:1120:5400:2100:4101:3704:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0118:1121:5401:2101:4102:3705:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2112:0119:1122:5402:2102:4103:3706:21