اوقات شرعی به افق داران
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی داران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق داران

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق داران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0513:0516:4820:0520:2521:1800:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0414:0517:4821:0621:2622:1901:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0415:0518:4822:0722:2623:2002:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0316:0519:4823:0723:2700:2103:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0317:0520:4800:0800:2801:2204:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0318:0521:4801:0901:2802:2205:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0219:0622:4802:0902:2903:2306:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0220:0623:4903:1003:3004:2407:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0121:0600:4904:1004:3005:2508:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0122:0601:4905:1105:3106:2609:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0123:0602:4906:1206:3207:2610:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0100:0603:4907:1207:3208:2711:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0001:0604:4908:1308:3309:2812:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0002:0705:4909:1309:3310:2813:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0003:0706:5010:1410:3411:2914:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0004:0707:5011:1411:3412:3015:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0005:0708:5012:1512:3513:3016:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2022:5906:0709:5013:1513:3514:3117:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2023:5907:0810:5014:1614:3615:3218:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2000:5908:0811:5115:1615:3616:3219:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2001:5909:0812:5116:1716:3717:3320:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1902:5910:0813:5117:1717:3718:3321:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1903:5911:0814:5118:1818:3819:3422:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1904:5912:0915:5119:1819:3820:3423:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1905:5913:0916:5220:1820:3921:3400:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1906:5914:0917:5221:1921:3922:3501:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1907:5915:0918:5222:1922:3923:3502:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0016:0919:5223:1923:3900:3603:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0017:1020:5200:2000:4001:3604:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0018:1021:5301:2001:4002:3605:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0019:1022:5302:2002:4003:3606:20