اوقات شرعی به افق داران
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی داران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق داران

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق داران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0513:0516:4820:0520:2521:1800:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0414:0517:4821:0621:2622:1901:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0415:0518:4822:0722:2623:2002:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0316:0519:4823:0723:2700:2103:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0317:0520:4800:0800:2801:2204:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0218:0521:4801:0901:2802:2305:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0219:0622:4802:0902:2903:2306:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:0220:0623:4903:1003:3004:2407:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:0121:0600:4904:1104:3005:2508:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2315:0122:0601:4905:1105:3106:2609:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:0123:0602:4906:1206:3207:2710:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:0000:0603:4907:1207:3208:2711:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:0001:0604:4908:1308:3309:2812:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:0002:0705:4909:1309:3310:2913:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2120:0003:0706:5010:1410:3411:2914:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2121:0004:0707:5011:1411:3512:3015:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2021:5905:0708:5012:1512:3513:3116:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2022:5906:0709:5013:1513:3614:3117:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2023:5907:0810:5014:1614:3615:3218:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2000:5908:0811:5115:1615:3716:3219:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1901:5909:0812:5116:1716:3717:3320:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1902:5910:0813:5117:1717:3718:3321:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1903:5911:0814:5118:1818:3819:3422:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1904:5912:0915:5119:1819:3820:3423:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1905:5913:0916:5220:1820:3921:3500:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1906:5914:0917:5221:1921:3922:3501:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1907:5915:0918:5222:1922:3923:3502:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1909:0016:0919:5223:1923:4000:3603:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0017:1020:5200:2000:4001:3604:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0018:1021:5301:2001:4002:3605:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0019:1022:5302:2002:4003:3606:20