اوقات شرعی به افق چادگان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی چادگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چادگان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چادگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0413:0416:4620:0320:2321:1600:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0314:0417:4621:0421:2422:1701:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0315:0418:4622:0522:2423:1802:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0316:0419:4623:0523:2500:1903:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0217:0420:4600:0600:2601:2004:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0218:0421:4701:0701:2602:2005:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0119:0422:4702:0702:2703:2106:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:0120:0423:4703:0803:2804:2207:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0121:0400:4704:0904:2805:2308:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0022:0501:4705:0905:2906:2409:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0023:0502:4706:1006:3007:2410:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0000:0503:4707:1007:3008:2511:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2117:5901:0504:4808:1108:3109:2612:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2118:5902:0505:4809:1209:3110:2613:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2119:5903:0506:4810:1210:3211:2714:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2020:5904:0607:4811:1311:3312:2815:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2021:5905:0608:4812:1312:3313:2816:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2022:5906:0609:4813:1413:3414:2917:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1923:5807:0610:4914:1414:3415:3018:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1900:5808:0611:4915:1415:3516:3019:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1901:5809:0712:4916:1516:3517:3120:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1902:5810:0713:4917:1517:3518:3121:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1903:5811:0714:4918:1618:3619:3222:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1904:5812:0715:5019:1619:3620:3223:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1905:5813:0716:5020:1620:3721:3200:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1906:5814:0817:5021:1721:3722:3301:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1907:5915:0818:5022:1722:3723:3302:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1908:5916:0819:5023:1723:3800:3303:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1909:5917:0820:5100:1800:3801:3404:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1910:5918:0821:5101:1801:3802:3405:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5919:0922:5102:1802:3803:3406:19