اوقات شرعی به افق مرشدآباد
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی مرشدآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرشدآباد

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مرشدآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0112:5816:3919:5620:1521:0700:12
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0113:5917:3920:5721:1622:0801:12
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0014:5918:3921:5722:1623:0902:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0015:5919:3922:5823:1700:1003:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2509:5916:5920:3923:5800:1801:1104:12
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2510:5917:5921:3900:5901:1802:1105:12
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2411:5918:5922:3902:0002:1903:1206:12
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2312:5819:5923:3903:0003:2004:1307:12
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2313:5820:5900:3904:0104:2005:1408:12
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2214:5821:5901:3905:0105:2106:1409:12
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2215:5723:0002:4006:0206:2207:1510:12
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2116:5700:0003:4007:0307:2208:1611:12
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2117:5701:0004:4008:0308:2309:1612:12
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2118:5702:0005:4009:0409:2310:1713:12
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5603:0006:4010:0410:2411:1814:12
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2020:5604:0007:4011:0511:2412:1815:12
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2021:5605:0108:4012:0512:2513:1916:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1922:5606:0109:4113:0613:2514:2017:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1923:5607:0110:4114:0614:2615:2018:13
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1900:5608:0111:4115:0715:2616:2119:13
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1901:5609:0112:4116:0716:2717:2120:13
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1902:5610:0213:4117:0717:2718:2221:13
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1903:5611:0214:4218:0818:2819:2222:13
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:5612:0215:4219:0819:2820:2323:13
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1805:5613:0216:4220:0820:2821:2300:13
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5614:0217:4221:0921:2922:2301:14
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1907:5615:0318:4222:0922:2923:2402:14
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1908:5616:0319:4323:0923:2900:2403:14
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1909:5717:0320:4300:1000:3001:2404:14
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1910:5718:0321:4301:1001:3002:2505:14
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5719:0422:4302:1002:3003:2506:15