اوقات شرعی به افق پوده
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پوده

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پوده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0213:0016:4119:5820:1821:1000:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0114:0017:4120:5921:1822:1101:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0115:0018:4122:0022:1923:1202:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0016:0019:4123:0023:2000:1303:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0017:0020:4100:0100:2101:1404:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2410:5918:0021:4101:0201:2102:1505:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2411:5919:0122:4202:0202:2203:1506:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2312:5920:0123:4203:0303:2204:1607:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2313:5821:0100:4204:0304:2305:1708:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2214:5822:0101:4205:0405:2406:1809:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2215:5823:0102:4206:0506:2407:1810:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2116:5800:0103:4207:0507:2508:1911:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2117:5701:0104:4208:0608:2509:2012:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2018:5702:0205:4209:0609:2610:2013:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2019:5703:0206:4310:0710:2711:2114:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2020:5704:0207:4311:0711:2712:2215:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1921:5705:0208:4312:0812:2813:2216:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1922:5706:0209:4313:0813:2814:2317:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1923:5607:0310:4314:0914:2915:2318:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1900:5608:0311:4415:0915:2916:2419:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1801:5609:0312:4416:1016:3017:2420:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1802:5610:0313:4417:1017:3018:2521:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1803:5611:0314:4418:1018:3019:2522:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1804:5612:0415:4419:1119:3120:2623:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1805:5713:0416:4420:1120:3121:2600:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1806:5714:0417:4521:1121:3122:2601:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1807:5715:0418:4522:1222:3223:2702:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1808:5716:0419:4523:1223:3200:2703:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1809:5717:0520:4500:1200:3201:2704:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1910:5718:0521:4601:1301:3302:2805:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1911:5719:0522:4602:1302:3303:2806:16