اوقات شرعی به افق پوده
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی پوده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پوده

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پوده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0213:0016:4119:5820:1821:1000:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0114:0017:4120:5921:1822:1101:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0115:0018:4122:0022:1923:1202:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0016:0019:4123:0023:2000:1303:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0017:0020:4100:0100:2001:1404:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0018:0021:4101:0201:2102:1405:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2411:5919:0122:4202:0202:2203:1506:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2312:5920:0123:4203:0303:2204:1607:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2313:5921:0100:4204:0304:2305:1708:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2214:5822:0101:4205:0405:2406:1709:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2215:5823:0102:4206:0506:2407:1810:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2116:5800:0103:4207:0507:2508:1911:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2117:5701:0104:4208:0608:2509:2012:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2018:5702:0205:4209:0609:2610:2013:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5703:0206:4310:0710:2611:2114:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2020:5704:0207:4311:0711:2712:2115:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1921:5705:0208:4312:0812:2813:2216:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1922:5706:0209:4313:0813:2814:2317:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1923:5707:0310:4314:0914:2815:2318:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1900:5608:0311:4315:0915:2916:2419:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:5609:0312:4416:0916:2917:2420:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1802:5610:0313:4417:1017:3018:2521:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1803:5611:0314:4418:1018:3019:2522:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:5612:0415:4419:1119:3120:2623:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1805:5713:0416:4420:1120:3121:2600:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5714:0417:4521:1121:3122:2601:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1807:5715:0418:4522:1222:3223:2702:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1808:5716:0419:4523:1223:3200:2703:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1809:5717:0520:4500:1200:3201:2704:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1910:5718:0521:4601:1201:3202:2805:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5719:0522:4602:1302:3303:2806:16