اوقات شرعی به افق سمیرم
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سمیرم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سمیرم

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق سمیرم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2306:0013:0616:4520:1220:3121:2600:17
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2307:0014:0617:4521:1221:3222:2601:17
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2308:0015:0618:4522:1222:3223:2602:17
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2309:0116:0619:4523:1223:3200:2603:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0117:0720:4600:1200:3201:2604:18
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0118:0721:4601:1201:3202:2605:18
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2512:0219:0722:4602:1202:3203:2606:18
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0220:0723:4603:1203:3204:2607:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2514:0221:0700:4604:1204:3205:2608:19
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0322:0801:4705:1205:3206:2609:19
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0323:0802:4706:1206:3207:2610:19
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0300:0803:4707:1207:3208:2611:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0401:0804:4708:1208:3209:2612:20
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0402:0805:4709:1209:3210:2613:20
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0503:0806:4810:1210:3211:2514:20
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0504:0907:4811:1211:3112:2515:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0605:0908:4812:1212:3113:2516:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0606:0909:4813:1113:3114:2417:21
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:0707:0910:4814:1114:3115:2418:21
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0708:0911:4915:1115:3016:2419:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0809:0912:4916:1116:3017:2320:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0810:0913:4917:1017:3018:2321:22
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:0911:1014:4918:1018:2919:2222:22
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1012:1015:4919:1019:2920:2223:22
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1013:1016:4920:0920:2921:2100:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1114:1017:4921:0921:2822:2101:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1115:1018:4922:0822:2823:2002:23
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1216:1019:5023:0823:2700:1903:23
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1217:1020:5000:0700:2701:1904:23
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1318:1021:5001:0701:2602:1805:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1419:1022:5002:0602:2603:1706:24