اوقات شرعی به افق حنا
امروز : جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

امروز
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی حنا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حنا

شنبه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی فروردین ماه به افق حنا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/1/1چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷04:4706:0612:1015:3818:1518:3219:1723:31
1397/1/2پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷04:4506:0512:1015:3818:1618:3319:1823:31
1397/1/3جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷05:4407:0413:1016:3819:1619:3420:1800:30
1397/1/4شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷06:4308:0214:0917:3820:1720:3421:1901:30
1397/1/5یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷07:4109:0115:0918:3921:1821:3522:2002:30
1397/1/6دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷08:4010:0016:0919:3922:1822:3623:2003:29
1397/1/7سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷09:3910:5917:0920:3923:1923:3600:2104:29
1397/1/8چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷10:3711:5718:0821:3900:2000:3701:2205:28
1397/1/9پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷11:3612:5619:0822:3901:2001:3802:2306:28
1397/1/10جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷12:3513:5520:0823:3902:2102:3803:2307:28
1397/1/11شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷13:3314:5421:0700:3903:2203:3904:2408:27
1397/1/12یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷14:3215:5222:0701:3904:2204:4005:2509:27
1397/1/13دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷15:3016:5123:0702:3905:2305:4006:2610:27
1397/1/14سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷16:2917:5000:0603:3906:2406:4107:2611:26
1397/1/15چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷17:2818:4901:0604:3907:2407:4208:2712:26
1397/1/16پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷18:2619:4702:0605:3908:2508:4209:2813:26
1397/1/17جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷19:2520:4603:0606:3909:2509:4310:2914:25
1397/1/18شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷20:2421:4504:0507:3910:2610:4411:2915:25
1397/1/19یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷21:2222:4405:0508:3911:2711:4412:3016:25
1397/1/20دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷22:2123:4306:0509:3912:2712:4513:3117:24
1397/1/21سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷23:1900:4107:0410:3913:2813:4614:3218:24
1397/1/22چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷00:1801:4008:0411:3914:2914:4615:3219:23
1397/1/23پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷01:1702:3909:0412:3915:2915:4716:3320:23
1397/1/24جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷02:1503:3810:0413:3916:3016:4817:3421:23
1397/1/25شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷03:1404:3711:0314:3917:3117:4818:3522:22
1397/1/26یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷04:1305:3612:0315:3918:3118:4919:3623:22
1397/1/27دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷05:1106:3413:0316:3919:3219:5020:3600:22
1397/1/28سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷06:1007:3314:0317:3920:3320:5021:3701:21
1397/1/29چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷07:0908:3215:0318:3921:3321:5122:3802:21
1397/1/30پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷08:0709:3116:0219:3922:3422:5223:3903:21
1397/1/31جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷09:0610:3017:0220:3923:3523:5200:4004:20