اوقات شرعی به افق رحمت آباد اصفهان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی رحمت آباد اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رحمت آباد اصفهان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق رحمت آباد اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1805:5913:1016:5320:2020:4021:3700:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1806:5914:1017:5321:2021:4122:3701:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1908:0015:1018:5322:2022:4123:3702:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1909:0016:1019:5423:2123:4100:3703:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1910:0017:1020:5400:2100:4101:3704:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2011:0118:1121:5401:2101:4102:3705:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2012:0119:1122:5402:2102:4103:3706:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2113:0120:1123:5403:2103:4104:3707:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2114:0221:1100:5504:2104:4105:3708:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2215:0222:1101:5505:2105:4106:3709:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2216:0223:1202:5506:2106:4107:3710:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2317:0300:1203:5507:2107:4108:3711:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2318:0301:1204:5508:2108:4109:3712:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2419:0402:1205:5609:2009:4110:3613:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2520:0403:1206:5610:2010:4011:3614:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2521:0504:1307:5611:2011:4012:3615:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:0505:1308:5612:2012:4013:3516:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0606:1309:5613:2013:4014:3517:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0607:1310:5614:1914:3915:3518:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2801:0708:1311:5715:1915:3916:3419:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:0709:1312:5716:1916:3917:3420:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:0810:1313:5717:1917:3818:3321:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0911:1414:5718:1818:3819:3322:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0912:1415:5719:1819:3820:3223:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:1013:1416:5720:1720:3721:3200:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3307:1014:1417:5721:1721:3722:3101:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3408:1115:1418:5722:1622:3623:3002:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:1216:1419:5723:1623:3600:3003:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:1217:1420:5700:1500:3501:2904:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1318:1421:5701:1501:3402:2805:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1419:1422:5702:1402:3403:2706:26