اوقات شرعی به افق رحمت آباد اصفهان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی رحمت آباد اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رحمت آباد اصفهان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رحمت آباد اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0413:0416:4820:0520:2521:1900:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0314:0417:4821:0621:2622:1901:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0315:0418:4822:0722:2623:2002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0216:0519:4823:0723:2700:2103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0217:0520:4800:0800:2801:2204:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0118:0521:4801:0901:2802:2305:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0119:0522:4802:0902:2903:2406:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0020:0523:4803:1003:3004:2407:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0021:0500:4904:1004:3005:2508:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0022:0501:4905:1105:3106:2609:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0023:0502:4906:1206:3207:2710:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2116:5900:0603:4907:1207:3208:2711:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2017:5901:0604:4908:1308:3309:2812:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2018:5902:0605:4909:1309:3310:2913:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1919:5903:0606:4910:1410:3411:2914:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1920:5804:0607:5011:1411:3512:3015:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1921:5805:0608:5012:1512:3513:3116:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1822:5806:0709:5013:1513:3614:3117:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1823:5807:0710:5014:1614:3615:3218:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1800:5808:0711:5015:1615:3716:3219:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1801:5809:0712:5116:1716:3717:3320:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1802:5810:0713:5117:1717:3718:3321:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1803:5811:0814:5118:1818:3819:3422:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1704:5812:0815:5119:1819:3820:3423:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1705:5813:0816:5120:1820:3921:3500:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1706:5814:0817:5221:1921:3922:3501:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1707:5815:0918:5222:1922:3923:3602:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1808:5816:0919:5223:1923:4000:3603:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1809:5817:0920:5200:1900:4001:3604:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1810:5918:0921:5301:2001:4002:3605:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1811:5919:0922:5302:2002:4003:3706:19