اوقات شرعی به افق خوانسار
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خوانسار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوانسار

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوانسار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0513:0516:4920:0620:2621:1900:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0414:0517:4921:0721:2622:2001:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0415:0618:4922:0822:2723:2102:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0316:0619:4923:0823:2800:2203:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0317:0620:4900:0900:2901:2304:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0218:0621:4901:0901:2902:2405:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0219:0622:4902:1002:3003:2506:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:0220:0623:4903:1103:3104:2507:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0121:0600:5004:1104:3105:2608:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0122:0601:5005:1205:3206:2709:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0123:0702:5006:1306:3307:2810:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0000:0703:5007:1307:3308:2811:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0001:0704:5008:1408:3409:2912:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0002:0705:5009:1409:3410:3013:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0003:0706:5110:1510:3511:3014:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:0004:0707:5111:1511:3512:3115:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2021:5905:0808:5112:1612:3613:3216:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2022:5906:0809:5113:1613:3714:3217:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1923:5907:0810:5114:1714:3715:3318:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1900:5908:0811:5115:1715:3716:3319:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1901:5909:0812:5216:1816:3817:3420:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1902:5910:0913:5217:1817:3818:3421:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1903:5911:0914:5218:1918:3919:3522:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1904:5912:0915:5219:1919:3920:3523:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1905:5913:0916:5220:1920:4021:3600:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1906:5914:0917:5321:2021:4022:3601:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1907:5915:1018:5322:2022:4023:3702:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1908:5916:1019:5323:2023:4100:3703:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0017:1020:5300:2000:4101:3704:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0018:1021:5401:2101:4102:3705:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0019:1022:5402:2102:4103:3806:20