اوقات شرعی به افق خوانسار
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خوانسار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوانسار

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوانسار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0513:0516:4920:0620:2621:2000:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0414:0517:4921:0721:2722:2001:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0415:0618:4922:0822:2723:2102:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0316:0619:4923:0823:2800:2203:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0317:0620:4900:0900:2901:2304:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0218:0621:4901:1001:2902:2405:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0219:0622:4902:1002:3003:2506:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2413:0220:0623:4903:1103:3104:2507:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:0121:0600:5004:1204:3105:2608:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2315:0122:0601:5005:1205:3206:2709:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2216:0123:0702:5006:1306:3307:2810:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:0000:0703:5007:1307:3308:2911:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2118:0001:0704:5008:1408:3409:2912:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:0002:0705:5009:1409:3410:3013:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2020:0003:0706:5110:1510:3511:3114:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2020:5904:0707:5111:1511:3612:3115:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2021:5905:0808:5112:1612:3613:3216:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1922:5906:0809:5113:1613:3714:3217:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1923:5907:0810:5114:1714:3715:3318:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1900:5908:0811:5215:1715:3816:3419:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1901:5909:0812:5216:1816:3817:3420:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1902:5910:0913:5217:1817:3818:3521:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1903:5911:0914:5218:1918:3919:3522:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1904:5912:0915:5219:1919:3920:3523:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1905:5913:0916:5320:1920:4021:3600:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1906:5914:0917:5321:2021:4022:3601:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1907:5915:1018:5322:2022:4023:3702:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1908:5916:1019:5323:2023:4100:3703:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0017:1020:5300:2100:4101:3704:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0018:1021:5401:2101:4102:3705:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0019:1022:5402:2102:4103:3806:20