اوقات شرعی به افق خمینی شهر
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خمینی شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خمینی شهر

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خمینی شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0113:0116:4320:0020:2021:1300:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0114:0117:4321:0121:2022:1401:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0015:0118:4322:0222:2123:1502:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0016:0119:4323:0223:2200:1503:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2309:5917:0120:4300:0300:2201:1604:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2310:5918:0121:4301:0401:2302:1705:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2211:5819:0122:4302:0402:2403:1806:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2112:5820:0123:4303:0503:2404:1907:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2113:5821:0100:4404:0504:2505:1908:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2014:5722:0201:4405:0605:2606:2009:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2015:5723:0202:4406:0706:2607:2110:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1916:5700:0203:4407:0707:2708:2211:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1917:5701:0204:4408:0808:2809:2212:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1818:5602:0205:4409:0809:2810:2313:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1819:5603:0206:4410:0910:2911:2414:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1820:5604:0207:4511:0911:2912:2415:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1721:5605:0308:4512:1012:3013:2516:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1722:5606:0309:4513:1013:3014:2517:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1723:5607:0310:4514:1114:3115:2618:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1700:5608:0311:4515:1115:3116:2719:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1601:5609:0312:4616:1216:3217:2720:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1602:5510:0413:4617:1217:3218:2821:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1603:5611:0414:4618:1218:3219:2822:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1604:5612:0415:4619:1319:3320:2823:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5613:0416:4620:1320:3321:2900:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5614:0517:4721:1321:3422:2901:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1607:5615:0518:4722:1422:3423:3002:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1608:5616:0519:4723:1423:3400:3003:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5617:0520:4700:1400:3401:3004:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1710:5618:0521:4701:1501:3502:3005:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1711:5619:0622:4802:1502:3503:3106:16