اوقات شرعی به افق تیران
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی تیران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تیران

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تیران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0313:0216:4420:0220:2121:1400:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0214:0217:4421:0221:2222:1501:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0215:0218:4422:0322:2323:1602:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0116:0219:4523:0423:2300:1703:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0117:0220:4500:0400:2401:1804:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0018:0321:4501:0501:2502:1905:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0019:0322:4502:0602:2503:1906:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0020:0323:4503:0603:2604:2007:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2213:5921:0300:4504:0704:2705:2108:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2214:5922:0301:4505:0705:2706:2209:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2115:5923:0302:4506:0806:2807:2210:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2116:5800:0303:4607:0907:2808:2311:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2017:5801:0304:4608:0908:2909:2412:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2018:5802:0405:4609:1009:3010:2413:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5803:0406:4610:1010:3011:2514:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1920:5704:0407:4611:1111:3112:2615:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1921:5705:0408:4612:1112:3113:2616:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1922:5706:0409:4713:1213:3214:2717:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1823:5707:0510:4714:1214:3215:2818:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1800:5708:0511:4715:1315:3316:2819:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:5709:0512:4716:1316:3317:2920:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1802:5710:0513:4717:1317:3418:2921:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1803:5711:0514:4818:1418:3419:3022:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:5712:0615:4819:1419:3420:3023:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1805:5713:0616:4820:1520:3521:3000:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5714:0617:4821:1521:3522:3101:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1807:5715:0618:4822:1522:3523:3102:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1808:5716:0619:4923:1623:3600:3103:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1809:5817:0720:4900:1600:3601:3204:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1810:5818:0721:4901:1601:3602:3205:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1811:5819:0722:4902:1602:3603:3206:17