اوقات شرعی به افق شاهین شهر
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی شاهین شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهین شهر

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاهین شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1605:5613:0616:4820:1520:3621:3200:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1606:5614:0617:4921:1621:3622:3201:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1707:5715:0618:4922:1622:3623:3202:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1708:5716:0619:4923:1623:3600:3203:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1709:5717:0720:4900:1600:3601:3204:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1810:5818:0721:4901:1601:3602:3205:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1811:5819:0722:5002:1602:3603:3206:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1812:5820:0723:5003:1603:3604:3207:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1913:5921:0700:5004:1604:3605:3208:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1914:5922:0801:5005:1605:3606:3209:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2015:5923:0802:5006:1606:3607:3210:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2117:0000:0803:5107:1607:3608:3211:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2118:0001:0804:5108:1608:3609:3112:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2219:0102:0805:5109:1609:3610:3113:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2220:0103:0906:5110:1610:3611:3114:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2321:0204:0907:5111:1611:3612:3115:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2422:0205:0908:5212:1512:3513:3016:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2523:0306:0909:5213:1513:3514:3017:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2500:0307:0910:5214:1514:3515:3018:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2601:0408:0911:5215:1515:3416:2919:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2702:0409:0912:5216:1416:3417:2920:21
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2803:0510:1013:5217:1417:3418:2821:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2804:0611:1014:5218:1418:3319:2822:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2905:0612:1015:5219:1319:3320:2723:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3006:0713:1016:5320:1320:3221:2700:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3107:0714:1017:5321:1221:3222:2601:22
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3208:0815:1018:5322:1222:3123:2502:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3309:0916:1019:5323:1123:3100:2503:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3410:0917:1020:5300:1100:3001:2404:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3511:1018:1021:5301:1001:3002:2305:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3512:1119:1022:5302:1002:2903:2206:23