اوقات شرعی به افق سه راهی علویجه
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سه راهی علویجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سه راهی علویجه

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق سه راهی علویجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1605:5613:0616:4920:1620:3621:3200:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1606:5614:0617:4921:1621:3622:3201:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1607:5715:0618:4922:1622:3623:3302:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1608:5716:0719:4923:1623:3700:3303:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1709:5717:0720:5000:1600:3701:3304:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1710:5718:0721:5001:1701:3702:3305:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1811:5819:0722:5002:1702:3703:3306:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1812:5820:0723:5003:1703:3704:3307:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1913:5821:0800:5004:1704:3705:3308:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1914:5922:0801:5105:1705:3706:3309:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2015:5923:0802:5106:1706:3707:3210:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2017:0000:0803:5107:1707:3708:3211:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2118:0001:0804:5108:1608:3709:3212:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2119:0102:0905:5109:1609:3610:3213:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2220:0103:0906:5210:1610:3611:3214:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2321:0204:0907:5211:1611:3612:3115:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2322:0205:0908:5212:1612:3613:3116:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2423:0306:0909:5213:1613:3614:3117:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2500:0307:0910:5214:1514:3515:3018:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2601:0408:0911:5215:1515:3516:3019:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2602:0409:1012:5216:1516:3517:2920:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2703:0510:1013:5317:1417:3418:2921:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2804:0511:1014:5318:1418:3419:2822:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2905:0612:1015:5319:1419:3320:2823:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3006:0713:1016:5320:1320:3321:2700:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3107:0714:1017:5321:1321:3322:2701:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3108:0815:1018:5322:1222:3223:2602:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3209:0816:1019:5323:1223:3100:2503:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3310:0917:1020:5300:1100:3101:2504:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3411:1018:1021:5301:1101:3002:2405:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3512:1019:1022:5302:1002:3003:2306:23