اوقات شرعی به افق ورتون
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی ورتون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ورتون

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ورتون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2405:5912:5816:4119:5820:1821:1100:11
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2306:5813:5817:4120:5921:1822:1201:11
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2207:5814:5818:4121:5922:1923:1302:11
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2108:5715:5819:4123:0023:2000:1303:11
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2109:5716:5920:4100:0100:2001:1404:11
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2010:5617:5921:4101:0101:2102:1505:11
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5618:5922:4102:0202:2203:1606:11
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:5519:5923:4103:0303:2204:1707:11
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:5520:5900:4204:0304:2305:1708:11
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5521:5901:4205:0405:2406:1809:11
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:5422:5902:4206:0406:2407:1910:11
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:5423:5903:4207:0507:2508:2011:11
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5401:0004:4208:0608:2509:2012:11
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1618:5402:0005:4209:0609:2610:2113:11
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5303:0006:4210:0710:2711:2214:11
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:5304:0007:4311:0711:2712:2215:11
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:5305:0008:4312:0812:2813:2316:11
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5306:0109:4313:0813:2814:2417:11
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:5307:0110:4314:0914:2915:2418:11
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1400:5308:0111:4315:0915:2916:2519:11
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1401:5309:0112:4416:0916:3017:2520:11
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5310:0113:4417:1017:3018:2621:12
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5311:0214:4418:1018:3019:2622:12
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1304:5312:0215:4419:1119:3120:2723:12
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5313:0216:4420:1120:3121:2700:12
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5314:0217:4521:1121:3222:2701:12
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5315:0218:4522:1222:3223:2802:12
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5316:0319:4523:1223:3200:2803:13
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5317:0320:4500:1200:3201:2804:13
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5418:0321:4501:1301:3302:2905:13
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1411:5419:0322:4602:1302:3303:2906:13