اوقات شرعی به افق ورتون
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی ورتون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ورتون

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق ورتون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1405:5413:0316:4620:1320:3321:2900:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1406:5414:0417:4621:1321:3322:2901:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1407:5415:0418:4622:1322:3323:2902:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1508:5516:0419:4623:1323:3400:2903:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1509:5517:0420:4700:1400:3401:3004:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1510:5518:0521:4701:1401:3402:3005:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1611:5619:0522:4702:1402:3403:3006:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1612:5620:0523:4703:1403:3404:3007:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1713:5621:0500:4804:1404:3405:3008:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1714:5722:0501:4805:1405:3406:2909:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1815:5723:0602:4806:1406:3407:2910:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1816:5800:0603:4807:1407:3408:2911:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1917:5801:0604:4808:1408:3409:2912:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2018:5902:0605:4909:1309:3310:2913:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2019:5903:0606:4910:1310:3311:2814:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2121:0004:0607:4911:1311:3312:2815:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2222:0005:0708:4912:1312:3313:2816:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2223:0106:0709:4913:1313:3314:2817:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2300:0107:0710:4914:1214:3215:2718:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2401:0208:0711:4915:1215:3216:2719:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2502:0209:0712:5016:1216:3217:2620:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2503:0310:0713:5017:1217:3118:2621:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2604:0311:0714:5018:1118:3119:2522:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2705:0412:0715:5019:1119:3120:2523:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2806:0513:0816:5020:1020:3021:2400:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2907:0514:0817:5021:1021:3022:2401:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3008:0615:0818:5022:1022:2923:2302:20
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3009:0616:0819:5023:0923:2900:2203:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3110:0717:0820:5000:0900:2801:2204:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3211:0818:0821:5001:0801:2702:2105:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3312:0819:0822:5002:0702:2703:2006:20