اوقات شرعی به افق هرند
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی هرند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هرند

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق هرند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1405:5313:0216:4420:1120:3121:2700:12
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1406:5414:0217:4421:1121:3122:2701:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1407:5415:0318:4422:1122:3223:2702:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1508:5416:0319:4523:1223:3200:2703:13
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1509:5417:0320:4500:1200:3201:2704:13
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1510:5518:0321:4501:1201:3202:2705:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1611:5519:0322:4502:1202:3203:2706:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1612:5520:0423:4503:1203:3204:2707:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1713:5621:0400:4604:1204:3205:2708:14
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1714:5622:0401:4605:1205:3206:2709:14
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1815:5723:0402:4606:1206:3207:2710:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1816:5700:0403:4607:1207:3208:2711:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1917:5701:0504:4608:1208:3209:2712:15
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1918:5802:0505:4709:1209:3210:2713:15
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2019:5803:0506:4710:1110:3111:2614:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2120:5904:0507:4711:1111:3112:2615:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2121:5905:0508:4712:1112:3113:2616:16
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2223:0006:0509:4713:1113:3114:2517:16
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2300:0007:0610:4814:1114:3015:2518:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2401:0108:0611:4815:1015:3016:2519:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2402:0109:0612:4816:1016:3017:2420:17
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2503:0210:0613:4817:1017:2918:2421:17
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2604:0311:0614:4818:0918:2919:2322:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2705:0312:0615:4819:0919:2920:2323:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2806:0413:0616:4820:0920:2821:2200:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2807:0414:0617:4821:0821:2822:2101:18
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2908:0515:0618:4822:0822:2723:2102:18
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3009:0616:0719:4923:0723:2700:2003:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3110:0617:0720:4900:0700:2601:1904:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3211:0718:0721:4901:0601:2602:1905:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3312:0819:0722:4902:0602:2503:1806:19