اوقات شرعی به افق نیک آباد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی نیک آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیک آباد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیک آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2505:5912:5816:3919:5720:1621:0900:11
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2406:5913:5817:3920:5721:1722:1001:11
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2407:5814:5818:3921:5822:1823:1102:11
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2308:5815:5819:3922:5923:1800:1103:11
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2209:5716:5820:4023:5900:1901:1204:11
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2210:5717:5821:4001:0001:2002:1305:11
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2111:5718:5822:4002:0102:2003:1406:11
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2012:5619:5923:4003:0103:2104:1507:11
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2013:5620:5900:4004:0204:2105:1508:11
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1914:5621:5901:4005:0205:2206:1609:11
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1915:5522:5902:4006:0306:2307:1710:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1816:5523:5903:4007:0407:2308:1811:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1817:5500:5904:4108:0408:2409:1812:11
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1718:5502:0005:4109:0509:2410:1913:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1719:5403:0006:4110:0510:2511:2014:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1720:5404:0007:4111:0611:2512:2015:11
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1621:5405:0008:4112:0612:2613:2116:11
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1622:5406:0009:4113:0713:2714:2117:11
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1623:5407:0010:4214:0714:2715:2218:11
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1600:5408:0111:4215:0815:2716:2219:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1601:5409:0112:4216:0816:2817:2320:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1502:5410:0113:4217:0817:2818:2321:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1503:5411:0114:4218:0918:2919:2422:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1504:5412:0115:4319:0919:2920:2423:12
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5413:0216:4320:0920:2921:2500:12
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5414:0217:4321:1021:3022:2501:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1507:5415:0218:4322:1022:3023:2502:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5416:0219:4323:1023:3000:2603:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1509:5417:0320:4400:1100:3101:2604:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1610:5518:0321:4401:1101:3102:2605:13
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1611:5519:0322:4402:1102:3103:2706:13