اوقات شرعی به افق محمدآباد اصفهان
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی محمدآباد اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمدآباد اصفهان

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمدآباد اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0012:5816:4019:5720:1721:0900:11
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2506:5913:5817:4020:5821:1722:1001:11
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2407:5914:5818:4021:5922:1823:1102:11
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2308:5815:5919:4022:5923:1900:1203:11
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2309:5816:5920:4000:0000:1901:1304:11
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2210:5717:5921:4001:0001:2002:1405:11
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2111:5718:5922:4002:0102:2103:1406:11
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2112:5719:5923:4003:0203:2104:1507:11
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2013:5620:5900:4104:0204:2205:1608:11
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2014:5621:5901:4105:0305:2306:1709:11
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1915:5622:5902:4106:0306:2307:1710:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1916:5500:0003:4107:0407:2408:1811:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1817:5501:0004:4108:0508:2409:1912:11
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1818:5502:0005:4109:0509:2510:1913:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1719:5503:0006:4110:0610:2511:2014:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1720:5504:0007:4211:0611:2612:2115:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1721:5405:0008:4212:0712:2613:2116:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1622:5406:0109:4213:0713:2714:2217:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1623:5407:0110:4214:0814:2715:2218:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1600:5408:0111:4215:0815:2816:2319:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1601:5409:0112:4216:0816:2817:2320:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1602:5410:0113:4317:0917:2918:2421:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1603:5411:0214:4318:0918:2919:2422:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1604:5412:0215:4319:1019:3020:2523:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5413:0216:4320:1020:3021:2500:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5414:0217:4321:1021:3022:2601:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1607:5415:0218:4422:1122:3123:2602:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1608:5516:0319:4423:1123:3100:2603:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5517:0320:4400:1100:3101:2704:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1610:5518:0321:4401:1101:3102:2705:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1611:5519:0322:4502:1202:3203:2706:14