اوقات شرعی به افق بندر شرفخانه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی بندر شرفخانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندر شرفخانه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندر شرفخانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1213:2517:1820:3820:5921:5900:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1114:2518:1821:3922:0023:0001:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2408:1115:2519:1822:3923:0100:0102:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2309:1016:2520:1823:4000:0201:0203:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:1017:2521:1800:4101:0202:0304:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0918:2522:1901:4202:0303:0405:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0919:2523:1902:4203:0404:0506:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0820:2500:1903:4304:0505:0607:31
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1814:0821:2601:1904:4405:0606:0708:31
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0722:2602:2005:4506:0607:0809:31
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1716:0723:2603:2006:4507:0708:0910:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1617:0600:2604:2007:4608:0809:0911:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1518:0601:2605:2008:4709:0810:1012:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1519:0602:2606:2109:4710:0911:1113:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1420:0503:2707:2110:4811:1012:1214:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1321:0504:2708:2111:4812:1013:1315:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1322:0505:2709:2112:4913:1114:1316:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1223:0506:2710:2213:5014:1215:1417:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1200:0507:2711:2214:5015:1216:1518:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1201:0508:2712:2215:5116:1317:1519:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1102:0409:2813:2216:5117:1318:1620:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1103:0410:2814:2217:5218:1419:1721:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1104:0411:2815:2318:5219:1420:1722:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1105:0412:2816:2319:5220:1521:1823:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1106:0413:2917:2320:5321:1522:1800:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1107:0414:2918:2321:5322:1523:1901:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1108:0515:2919:2422:5323:1600:1902:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1109:0516:2920:2423:5400:1601:1903:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1110:0517:2921:2400:5401:1602:2004:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1111:0518:3022:2401:5402:1703:2005:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1112:0519:3023:2502:5503:1704:2006:33