اوقات شرعی به افق نودژ
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی نودژ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نودژ

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نودژ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2105:4812:3716:0819:2619:4420:3323:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2006:4813:3717:0820:2620:4421:3400:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2007:4714:3718:0821:2721:4522:3401:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1908:4715:3719:0822:2722:4623:3502:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1909:4716:3720:0823:2823:4600:3603:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1810:4617:3721:0800:2800:4701:3604:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1811:4618:3722:0801:2901:4702:3705:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1712:4619:3823:0802:2902:4803:3806:53
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1713:4620:3800:0803:3003:4804:3807:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1614:4521:3801:0804:3004:4905:3908:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1615:4522:3802:0805:3105:4906:4009:54
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:4523:3803:0806:3106:5007:4010:54
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1517:4500:3804:0807:3207:5108:4111:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1518:4501:3805:0808:3208:5109:4112:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:4502:3906:0809:3309:5110:4213:54
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:4403:3907:0810:3310:5211:4214:54
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:4404:3908:0811:3411:5212:4315:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:4405:3909:0912:3412:5313:4316:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:4406:3910:0913:3513:5314:4417:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1400:4407:4011:0914:3514:5415:4418:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1401:4408:4012:0915:3515:5416:4519:55
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1402:4409:4013:0916:3616:5417:4520:55
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1403:4410:4014:0917:3617:5518:4621:55
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1404:4411:4015:0918:3618:5519:4622:55
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1405:4512:4116:1019:3719:5620:4623:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1406:4513:4117:1020:3720:5621:4700:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1407:4514:4118:1021:3721:5622:4701:56
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1408:4515:4119:1022:3822:5623:4702:56
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1409:4516:4120:1023:3823:5700:4803:56
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1410:4517:4221:1100:3800:5701:4804:56
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1411:4518:4222:1101:3801:5702:4805:56