اوقات شرعی به افق سنو
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی سنو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنو

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:3012:3316:1819:3619:5620:5123:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:2913:3317:1820:3720:5721:5200:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5007:2914:3318:1921:3821:5822:5301:44
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4908:2815:3319:1922:3822:5823:5402:44
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:2816:3320:1923:3923:5900:5503:44
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4810:2717:3321:1900:4001:0001:5604:44
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4711:2718:3322:1901:4002:0102:5605:44
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4712:2619:3423:1902:4103:0103:5706:44
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4613:2620:3400:1903:4204:0204:5807:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4514:2621:3401:2004:4205:0305:5908:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4515:2522:3402:2005:4306:0307:0009:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4416:2523:3403:2006:4407:0408:0010:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4417:2500:3404:2007:4408:0509:0111:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4318:2501:3505:2008:4509:0510:0212:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4319:2402:3506:2109:4510:0611:0213:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4220:2403:3507:2110:4611:0612:0314:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4221:2404:3508:2111:4612:0713:0415:44
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4222:2405:3509:2112:4713:0714:0416:44
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4123:2406:3510:2113:4714:0815:0517:44
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4100:2407:3611:2214:4815:0816:0618:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4101:2408:3612:2215:4816:0917:0619:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4102:2409:3613:2216:4917:0918:0720:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4103:2410:3614:2217:4918:1019:0721:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4104:2411:3615:2218:4919:1020:0822:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2412:3716:2319:5020:1021:0823:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2413:3717:2320:5021:1122:0800:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2414:3718:2321:5022:1123:0901:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2415:3719:2322:5123:1100:0902:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2416:3820:2323:5100:1201:0903:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4110:2417:3821:2400:5101:1202:1004:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2418:3822:2401:5102:1203:1005:46