اوقات شرعی به افق سنو
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی سنو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنو

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5205:3012:3316:1819:3619:5620:5123:44
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5106:2913:3317:1820:3720:5721:5200:44
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5007:2914:3318:1921:3821:5822:5301:44
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:2815:3319:1922:3822:5823:5402:44
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:2816:3320:1923:3923:5900:5403:44
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2717:3321:1900:4001:0001:5504:44
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4711:2718:3322:1901:4002:0002:5605:44
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2619:3423:1902:4103:0103:5706:44
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2620:3400:1903:4204:0204:5807:44
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4514:2621:3401:2004:4205:0205:5908:44
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2522:3402:2005:4306:0306:5909:44
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4416:2523:3403:2006:4307:0408:0010:44
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:2500:3404:2007:4408:0409:0111:44
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:2501:3405:2008:4509:0510:0212:44
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:2402:3506:2109:4510:0611:0213:44
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:2403:3507:2110:4611:0612:0314:44
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2404:3508:2111:4612:0713:0415:44
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2405:3509:2112:4713:0714:0416:44
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:2406:3510:2113:4714:0815:0517:44
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:2407:3611:2114:4815:0816:0518:44
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2408:3612:2215:4816:0917:0619:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2409:3613:2216:4917:0918:0720:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:2410:3614:2217:4918:1019:0721:45
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:2411:3615:2218:4919:1020:0722:45
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2412:3716:2319:5020:1021:0823:45
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2413:3717:2320:5021:1122:0800:45
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2414:3718:2321:5022:1123:0901:45
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2415:3719:2322:5123:1100:0902:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2416:3720:2323:5100:1201:0903:46
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2417:3821:2400:5101:1202:1004:46
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2418:3822:2401:5102:1203:1005:46