اوقات شرعی به افق اسلامشهر آق گل
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی اسلامشهر آق گل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسلامشهر آق گل

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسلامشهر آق گل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1806:0213:1617:0320:3020:5121:4900:24
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1807:0214:1618:0321:3021:5122:4901:24
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1808:0215:1619:0322:3022:5123:4902:24
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1909:0316:1720:0323:3123:5100:4903:25
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1910:0317:1721:0300:3100:5101:4904:25
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2011:0318:1722:0401:3101:5202:4905:25
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2012:0419:1723:0402:3102:5203:4906:25
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2013:0420:1700:0403:3103:5204:4907:26
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2114:0421:1801:0404:3104:5205:4908:26
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2115:0522:1802:0405:3105:5206:4909:26
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2216:0523:1803:0506:3106:5107:4910:26
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2317:0600:1804:0507:3107:5108:4911:27
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2318:0601:1805:0508:3108:5109:4912:27
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2419:0702:1906:0509:3009:5110:4813:27
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0703:1907:0510:3010:5111:4814:27
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2521:0804:1908:0511:3011:5112:4815:28
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0805:1909:0512:3012:5013:4716:28
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0906:1910:0613:3013:5014:4717:28
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0907:1911:0614:2914:5015:4718:28
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:1008:2012:0615:2915:4916:4619:29
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:1009:2013:0616:2916:4917:4620:29
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:1110:2014:0617:2817:4918:4521:29
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:1211:2015:0618:2818:4819:4422:29
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:1212:2016:0619:2819:4820:4423:30
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:1313:2017:0620:2720:4721:4300:30
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:1314:2018:0621:2721:4722:4301:30
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:1415:2019:0622:2622:4623:4202:30
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:1516:2020:0623:2623:4600:4103:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:1517:2021:0600:2500:4501:4004:31
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:1618:2022:0601:2401:4502:4005:31
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1719:2123:0602:2402:4403:3906:31