اوقات شرعی به افق مود
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی مود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مود

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5405:2912:2916:1119:2819:4820:4123:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:2913:2917:1120:2920:4821:4200:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:2814:2918:1121:3021:4922:4301:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5208:2815:2919:1122:3022:5023:4302:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5109:2716:2920:1123:3123:5000:4403:41
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:2717:2921:1100:3100:5101:4504:41
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5011:2618:2922:1101:3201:5202:4605:41
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4912:2619:2923:1202:3302:5203:4706:41
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4913:2620:2900:1203:3303:5304:4707:41
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4814:2521:3001:1204:3404:5405:4808:41
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4815:2522:3002:1205:3405:5406:4909:41
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4716:2523:3003:1206:3506:5507:5010:41
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4717:2500:3004:1207:3607:5608:5011:41
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4618:2401:3005:1208:3608:5609:5112:41
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4619:2402:3006:1309:3709:5710:5213:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4620:2403:3107:1310:3710:5711:5214:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4521:2404:3108:1311:3811:5812:5315:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4522:2405:3109:1312:3812:5813:5316:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4523:2406:3110:1313:3913:5914:5417:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4500:2407:3111:1314:3914:5915:5518:42
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4401:2308:3112:1415:4016:0016:5519:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4402:2309:3213:1416:4017:0017:5620:42
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4403:2310:3214:1417:4018:0018:5621:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4404:2411:3215:1418:4119:0119:5622:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2412:3216:1419:4120:0120:5723:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2413:3317:1520:4121:0221:5700:43
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2414:3318:1521:4222:0222:5801:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2415:3319:1522:4223:0223:5802:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2416:3320:1523:4200:0300:5803:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2417:3321:1500:4301:0301:5904:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4511:2418:3422:1601:4302:0302:5905:44