اوقات شرعی به افق تیزاب
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی تیزاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تیزاب

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تیزاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2905:5812:4916:2319:4019:5920:4900:05
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2906:5813:4917:2320:4120:5921:4901:05
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2807:5714:4918:2321:4122:0022:5002:05
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2708:5715:4919:2322:4223:0123:5103:05
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2709:5616:4920:2323:4300:0100:5104:05
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2610:5617:4921:2300:4301:0201:5205:05
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2611:5618:5022:2301:4402:0202:5306:05
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2512:5519:5023:2302:4403:0303:5407:05
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2513:5520:5000:2303:4504:0304:5408:05
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2414:5521:5001:2304:4505:0405:5509:05
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2415:5522:5002:2305:4606:0506:5510:05
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2416:5523:5003:2306:4607:0507:5611:05
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2317:5400:5004:2307:4708:0608:5712:05
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2318:5401:5105:2308:4709:0609:5713:05
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2319:5402:5106:2309:4810:0710:5814:05
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2220:5403:5107:2410:4811:0711:5815:05
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2221:5404:5108:2411:4912:0812:5916:05
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2222:5405:5109:2412:4913:0814:0017:06
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2223:5406:5210:2413:4914:0815:0018:06
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2200:5407:5211:2414:5015:0916:0119:06
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2201:5408:5212:2415:5016:0917:0120:06
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2102:5409:5213:2416:5117:1018:0121:06
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2103:5410:5214:2517:5118:1019:0222:06
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2104:5411:5315:2518:5119:1020:0223:06
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2105:5412:5316:2519:5220:1121:0300:07
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2106:5413:5317:2520:5221:1122:0301:07
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2107:5414:5318:2521:5222:1123:0302:07
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2208:5415:5319:2622:5323:1200:0403:07
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2209:5416:5420:2623:5300:1201:0404:07
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2210:5517:5421:2600:5301:1202:0405:08
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2211:5518:5422:2601:5302:1203:0406:08