اوقات شرعی به افق دیزج دیز
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی دیزج دیز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیزج دیز

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیزج دیز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1313:2717:2020:4021:0222:0200:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1314:2718:2021:4122:0323:0301:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2408:1215:2719:2022:4223:0300:0402:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2309:1116:2720:2123:4300:0401:0503:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:1117:2721:2100:4401:0502:0604:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:1018:2722:2101:4402:0603:0705:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:1019:2723:2102:4503:0704:0806:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0920:2700:2203:4604:0805:0907:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1814:0921:2701:2204:4705:0806:1008:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0822:2802:2205:4706:0907:1109:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1716:0823:2803:2206:4807:1008:1210:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1617:0700:2804:2307:4908:1109:1311:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1518:0701:2805:2308:4909:1110:1412:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1519:0702:2806:2309:5010:1211:1413:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1420:0603:2807:2310:5011:1312:1514:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1421:0604:2908:2311:5112:1313:1615:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1322:0605:2909:2412:5213:1414:1716:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1323:0606:2910:2413:5214:1415:1717:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1200:0607:2911:2414:5315:1516:1818:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1201:0608:2912:2415:5316:1517:1919:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1102:0509:3013:2516:5417:1618:1920:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1103:0510:3014:2517:5418:1719:2021:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1104:0511:3015:2518:5519:1720:2022:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1105:0512:3016:2519:5520:1721:2123:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1106:0513:3017:2620:5521:1822:2100:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1107:0514:3118:2621:5622:1823:2201:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1108:0515:3119:2622:5623:1900:2202:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1109:0616:3120:2623:5600:1901:2303:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1110:0617:3121:2700:5701:1902:2304:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1111:0618:3122:2701:5702:1903:2305:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1112:0619:3223:2702:5703:2004:2306:34