اوقات شرعی به افق رامشه
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی رامشه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رامشه

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رامشه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2605:5912:5716:3719:5420:1421:0600:10
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2506:5913:5717:3720:5521:1422:0701:10
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2407:5814:5718:3721:5622:1523:0802:10
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2408:5815:5719:3722:5623:1600:0803:10
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2309:5716:5720:3723:5700:1601:0904:10
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2210:5717:5721:3700:5801:1702:1005:10
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2211:5718:5722:3801:5802:1803:1106:10
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2112:5619:5723:3802:5903:1804:1207:10
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2113:5620:5700:3803:5904:1905:1208:10
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2014:5621:5801:3805:0005:1906:1309:10
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2015:5522:5802:3806:0006:2007:1410:10
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1916:5523:5803:3807:0107:2108:1411:10
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1917:5500:5804:3808:0208:2109:1512:10
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1818:5501:5805:3809:0209:2210:1613:10
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1819:5402:5806:3910:0310:2211:1614:10
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1820:5403:5907:3911:0311:2312:1715:10
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1721:5404:5908:3912:0412:2313:1816:10
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1722:5405:5909:3913:0413:2414:1817:11
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1723:5406:5910:3914:0514:2415:1918:11
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1700:5407:5911:3915:0515:2516:1919:11
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1601:5409:0012:4016:0516:2517:2020:11
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1602:5410:0013:4017:0617:2618:2021:11
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1603:5411:0014:4018:0618:2619:2122:11
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1604:5412:0015:4019:0719:2620:2123:11
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5413:0016:4020:0720:2721:2200:12
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1606:5414:0117:4121:0721:2722:2201:12
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1607:5415:0118:4122:0822:2723:2202:12
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1608:5416:0119:4123:0823:2800:2303:12
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1609:5417:0120:4100:0800:2801:2304:12
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1710:5518:0121:4101:0801:2802:2305:12
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1711:5519:0222:4202:0902:2903:2306:13