اوقات شرعی به افق حسن آباد اصفهان
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی حسن آباد اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسن آباد اصفهان

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی تیر ماه به افق حسن آباد اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1505:5413:0116:4220:0920:2921:2400:12
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1506:5414:0217:4221:0921:2922:2501:12
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1607:5415:0218:4322:1022:3023:2502:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1608:5416:0219:4323:1023:3000:2503:13
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1609:5517:0220:4300:1000:3001:2504:13
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1710:5518:0321:4301:1001:3002:2505:13
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1711:5519:0322:4302:1002:3003:2506:13
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1712:5620:0323:4403:1003:3004:2507:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1813:5621:0300:4404:1004:3005:2508:14
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1814:5722:0301:4405:1005:3006:2509:14
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1915:5723:0402:4406:1006:3007:2510:14
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1916:5700:0403:4507:1007:3008:2511:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2017:5801:0404:4508:1008:3009:2412:15
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2118:5802:0405:4509:1009:3010:2413:15
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2119:5903:0406:4510:1010:2911:2414:15
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2220:5904:0407:4511:0911:2912:2415:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2322:0005:0508:4512:0912:2913:2316:16
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2323:0006:0509:4613:0913:2914:2317:16
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2400:0107:0510:4614:0914:2815:2318:16
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2501:0108:0511:4615:0915:2816:2219:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2502:0209:0512:4616:0816:2817:2220:17
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2603:0210:0513:4617:0817:2818:2121:17
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2704:0311:0514:4618:0818:2719:2122:17
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2805:0412:0515:4619:0719:2720:2023:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2906:0413:0616:4720:0720:2621:2000:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2907:0514:0617:4721:0621:2622:1901:18
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3008:0515:0618:4722:0622:2523:1802:18
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3109:0616:0619:4723:0523:2500:1803:18
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3210:0717:0620:4700:0500:2401:1704:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3311:0718:0621:4701:0401:2402:1605:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3412:0819:0622:4702:0402:2303:1606:19