اوقات شرعی به افق اصفهان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اصفهان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1705:5613:0516:4720:1420:3521:3000:15
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1706:5614:0617:4721:1521:3522:3001:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1707:5715:0618:4822:1522:3523:3102:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1708:5716:0619:4823:1523:3500:3103:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1809:5717:0620:4800:1500:3501:3104:16
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1810:5818:0621:4801:1501:3502:3105:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1911:5819:0722:4902:1502:3503:3106:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1912:5820:0723:4903:1503:3504:3107:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2013:5921:0700:4904:1504:3505:3108:17
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2014:5922:0701:4905:1505:3506:3109:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2116:0023:0702:4906:1506:3507:3010:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2117:0000:0803:5007:1507:3508:3011:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2218:0001:0804:5008:1508:3509:3012:18
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2219:0102:0805:5009:1509:3510:3013:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2320:0103:0806:5010:1510:3511:3014:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2421:0204:0807:5011:1411:3412:2915:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2422:0205:0808:5012:1412:3413:2916:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2523:0306:0909:5113:1413:3414:2917:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2600:0307:0910:5114:1414:3415:2818:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2701:0408:0911:5115:1315:3316:2819:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2702:0509:0912:5116:1316:3317:2720:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2803:0510:0913:5117:1317:3318:2721:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2904:0611:0914:5118:1218:3219:2622:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3005:0612:0915:5119:1219:3220:2623:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3106:0713:0916:5220:1220:3121:2500:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3107:0714:0917:5221:1121:3122:2501:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3208:0815:1018:5222:1122:3023:2402:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3309:0916:1019:5223:1023:3000:2303:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3410:0917:1020:5200:1000:2901:2304:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3511:1018:1021:5201:0901:2902:2205:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3612:1119:1022:5202:0902:2803:2106:22