اوقات شرعی به افق البرز
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی البرز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق البرز

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق البرز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1705:5913:0616:5520:1420:3521:3200:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1706:5814:0717:5621:1521:3622:3301:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1607:5815:0718:5622:1622:3623:3402:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5716:0719:5623:1623:3700:3503:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1409:5717:0720:5600:1700:3801:3604:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5618:0721:5601:1801:3902:3605:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5619:0722:5702:1902:3903:3706:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1112:5520:0723:5703:1903:4004:3807:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:5521:0700:5704:2004:4105:3908:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1014:5422:0701:5705:2105:4206:4009:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:5423:0802:5706:2106:4207:4110:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:5400:0803:5807:2207:4308:4211:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:5301:0804:5808:2308:4409:4212:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5302:0805:5809:2309:4410:4313:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:5303:0806:5810:2410:4511:4414:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5304:0807:5811:2411:4512:4515:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:5305:0908:5912:2512:4613:4516:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5206:0909:5913:2513:4714:4617:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0523:5207:0910:5914:2614:4715:4718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:5208:0911:5915:2615:4816:4719:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5209:0913:0016:2716:4817:4820:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5210:1014:0017:2717:4918:4821:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5211:1015:0018:2818:4919:4922:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:5212:1016:0019:2819:4920:4923:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:5213:1017:0020:2920:5021:5000:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:5214:1018:0121:2921:5022:5001:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:5215:1119:0122:2922:5123:5102:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:5216:1120:0123:3023:5100:5103:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:5217:1121:0100:3000:5101:5104:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5318:1122:0201:3001:5102:5205:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5319:1223:0202:3002:5203:5206:17