اوقات شرعی به افق رباط سنگ
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی رباط سنگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رباط سنگ

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رباط سنگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2412:3016:1819:3619:5620:5323:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2313:3017:1820:3720:5721:5300:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2314:3018:1821:3821:5822:5401:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2215:3019:1822:3822:5923:5502:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2216:3020:1823:3923:5900:5603:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2117:3021:1900:4001:0001:5704:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2118:3022:1901:4002:0102:5805:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2019:3123:1902:4103:0203:5906:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3713:2020:3100:1903:4204:0205:0007:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3714:2021:3101:1904:4205:0306:0108:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:1922:3102:1905:4306:0407:0209:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3516:1923:3103:2006:4407:0408:0210:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1900:3104:2007:4408:0509:0311:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3418:1801:3105:2008:4509:0610:0412:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1802:3206:2009:4510:0611:0513:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1803:3207:2010:4611:0712:0514:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1804:3208:2111:4612:0713:0615:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1805:3209:2112:4713:0814:0716:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3223:1706:3210:2113:4814:0915:0717:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1707:3311:2114:4815:0916:0818:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1708:3312:2215:4816:1017:0819:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1709:3313:2216:4917:1018:0920:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1710:3314:2217:4918:1019:0921:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1711:3315:2218:5019:1120:1022:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1712:3416:2219:5020:1121:1023:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1713:3417:2320:5021:1222:1100:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1714:3418:2321:5122:1223:1101:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1715:3419:2322:5123:1200:1102:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1816:3420:2323:5100:1301:1203:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1817:3521:2400:5201:1302:1204:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1818:3522:2401:5202:1303:1205:42